Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ymer värdegrundsmålet VT18

Skapad 2018-02-28 13:11 i Frejaparkens förskola Svedala
Förskola
Vi kommer att utgå från boken "Alla ska vara med" som har ett värdegrund tema. Vi kommer använda oss av fiktiva djur som är med på många olika sätt i vår verksamhet för att skapa en trygghet hos barnen men även skapa intresse och en djupare förståelse för värdegrunden.

Innehåll

Mål:

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmågan att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt viljan att hjälpa varandra" (Lpfö 2016)

 

Uppnåendekriterier för strävansmålet

 • Lyssna på varandra
 • Visa empati
 • Känna trygghet

 

Frågeställning utifrån strävansmålet:

Hur möjliggör vi pedagoger för barnen att känna trygghet i förskolan?

 

Nuläge:

Vi kommer att utgå från Affen och hans vänner i vårt arbete med värdegrunden. Vi känner att barnen behöver skapa en trygghet till varandra.  Då barnen känner trygghet möjliggörs lärande och utveckling.   

 

Metoder för att nå målet:

Vi delar upp barnen i mindre grupper för att skapa en större trygghet och för att öka samspelat mellan barnen. Affen och hans vänner kommer att vara en aktiv del i vardagen på förskolan och vi kommer arbeta med boken i olika former. Djuren kommer även på besök och förmedlar värdegrunden på olika sätt. Vi kommer vara aktiva och närvarande pedagoger och utgå från barnens intresse till Affen och vännerna. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: