Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva - Beskrivande texter vt-18

Skapad 2018-02-28 13:44 i Gustavslundsskolan Helsingborg
En Lpp om beskrivande texter.
Grundskola F – 9 Svenska
När man ska skriva och berätta om ett land måste man veta vad syftet med texten är, så att man vet vilka fakta man ska ta med och hur man ska organisera texten.

Innehåll

Mål och undervisning

 

Mål för detta arbetsområde

Du kommer att utveckla din förmåga att: 

 - formulera dig i skrift
- anpassa ditt skriftliga språk efter syfte, mottagare och sammanhang
- bli säker på beskrivande texters struktur

Undervisningens innehåll och arbetsmetoder

Vad ska vi gå igenom?

 • beskrivade texters struktur
 • skriva jämförelser
 • sambandsord
 • venndiagram
 • planering av skrivandet
 • hur 

Hur ska vi jobba?

 • gemensamma genomgångar
 • enskilt arbete
 • pararbete
 • grupparbete
 • skrivuppgift
 • eventuellt muntlig framställning

Vad som kommer att bedömas och hur

Jag kommer att bedöma hur säker du är på beskrivande texters:


* struktur
* språkliga drag

Här kan du läsa vad som står om ämnet i läroplanen.

Ur Syfte i ämnet

Ur Centralt innehåll

Ur Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: