Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våra svenska djur

Skapad 2018-02-28 13:57 i Heby Förskola Bullerbyn Heby
för arbetslaget att utgå ifrån vid pedagogiska planeringen
Förskola
Fokusområde 4: Utveckling och lärande. Vi har sett att barnen är nyfikna på våra svenska djur. Vi kommer därför tillsammans med barnen ta reda på mer om djuren och se till att det blir en del i vår lärmiljö .

Innehåll

Bakgrund

Vi har valt att arbeta med våra svenska djur då barnens intresse och nyfikenhet just nu är riktad mot det. 

Syfte

Djurarbetet syftar till att alla barn ska få gemensamma upplevelser som de kan bygga vidare på i sin lek. 

Vi vill fånga upp och vidareutveckla barnens kunskaper och intresse kring djuren i vår natur.

Mål

Att varje barn:

- får goda förutsättningar att utveckla sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål. 
- respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
- utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur.
- utvecklar intresse för bilder, texter, och olika medier samt sin förmåga att använda sig utav, tolka och samtala om dessa.
- utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.

Arbetssätt

-Vi går på spårjakt i vår närmiljö. 
- Studiebesök på en närliggande bondgård. 
- Vi undersöker att hur djuren låter på olika språk och hur våra svenska djur lever. Vi skapar QR-koder så att barnen kan scanna djurläten.
-Vi använder appar och litteratur för att hitta information om de olika djuren tillsammans med barnen. 
-Vi använder sånger, sagor och skapande för att fördjupa lärandet. Vi provar att göra egna spår i snön och att göra spår i lera. 

Uppföljning/utvärdering/utveckling

Anteckna under temats gång = uppföljning mot mål

När temat är över Utvärdera= nådde vi mål och syfte? kom vi dit vi ville? varför? varför inte?

Vad kan vi göra annorlunda nästa gång? Utveckling = vad kan ni gå vidare med och vad kan ni göra om? Vad kan förbättras?

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: