Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Former och bokstäver vt-18

Skapad 2018-02-28 14:03 i Båtsmans förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering.
Förskola
Former och Bokstäver

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Efter att vi kommit fram till att vi skulle ha mattesamlingar varje torsdag, uppkom intresset för former. Barnen fick bla forma sina bokstäver med hjälp av kapplastavar. Vidare har barnen fått använda "Beskrivarpåsar", där de haft med sig något hemifrån som börjar på samma bokstav som sitt namn.

Då det blev ett stort intresse hos barnen har vi gått vidare med att titta på "Bokstavslandet" från UR. Tanken är att titta och jobba med en bokstav i veckan. Börja med de bokstäver som finns representerade bland barnen.

Mål

Att väcka barnens intresse för bokstäver och att så småningom kanske kunna se olika ord (ordbilder). Några av våra barn vill väldigt gärna kunna läsa och en del försöker.

Omformulering av målen:

 • Locka och väcka intresse att skriva bokstäver och förstå dess mening och innebörd
 • Alla ska få känslan av man kan hitta och känna igen sin bokstav
 • Förstå att man kan sätta i hop två ord och bilda ett nytt

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

 • Beskrivarpåse med sak och bok
 • Skrivit sin bokstav och satt upp bild på sig själv och saken
 • klippt ut sin bokstav
 • letat bokstäver i tidningar
 • Sätta upp ord på möbler, kläder, buffe-grönsaker, toalett mm.
 • bokstavsarmband
 • bokstavslandet från UR

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: