Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi 8a vt18

Skapad 2018-02-28 14:37 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola F – 9 Geografi
Varför ligger GB i Flen? Eller Eriksson i Göteborg? Eller Google i USA? Varför importerar man vissa varor och exporterar andra, och hur hänger det ihop med naturen? Varför ligger en viss stad på en plats och hur är den staden uppbyggd? Vad har vi för nytta av skogen egentligen och hur fungerar jordbruket i Sverige? Alla de här frågorna ska vi försöka svara på när vi läser geografi.

Innehåll

 

Mål vi arbetar mot

 • Du resonerar om hur människor, naturen och samhället hänger ihop:

  • Du beskriver och resonerar om hur produktionen ser ut i ett viss land och varför vissa industrier/företag finns där men inte andra.

  • Du beskriver och resonerar om varför städer ligger på vissa platser och hur de är uppbyggda.

 • Du ska lära dig olika typer av ord eller fraser som är bra att använda när man analyserar och resonerar.

 • Du har kunskap om länder, städer, berg och hav i världen

 • Du kan använda olika geografiska källor

 

Arbetssätt

Vi kommer först att följa en arbetsgång som kallas cirkelmodellen:

 1. Vi söker fakta om var företag och industrier i världen ligger och varför. Vi kommer sedan att göra övningar som handlar om hur industrier lokaliseras i ett land.

 2. Vi tittar tillsammans på kartor och texter med olika resonemang om hur industrier lokaliseras i ett land för att lära oss om varför och ord och fraser som är bra att använda.

 3. Du visar vad du lärt dig genom att själv resonera om en industri/företag i Sverige.

 

Vi kommer också att arbeta med övningar och läsning, både i grupp och enskilt, genomgångar, diskussioner och filmklipp.

 

Uppgifter:

 

 • Resonera om en industri/företag i Sverige

 • Uppgift om jordbruk

 • Tvärgruppsredovisning om städer

 • Läxförhör: namngeografi

 

Bedömning:

 

Det som bedöms är att du kan beskriva och resonera om produktion och konsumtion i ett visst land, om jordbruk och städer. Du resonerar om samspelet mellan människor, natur och samhälle. Du använder geografiska begrepp i dina resonemang, använder kartor och kan namngeografi.

Uppgifter

 • Resonera om en industri/företag

 • Jordbruket i Sverige

 • Redovisa i tvärgrupper om stadsplanering i Flen

Matriser

Ge
Geografi 8a vt18

F
E
C
A
Samspel människa, natur och samhälle
Du ger inte några skäl till att industrier, företag, städer har lokaliserats till en viss plats
Du ger några skäl till att industrier, företag, städer har lokaliserats till en viss plats
Du resonerar till viss del i flera led om flera skäl till att industrier, företag, städer har lokaliserats till en viss plats
Du resonerar i flera led och flera perspektiv om flera skäl till att industrier, företag, städer har lokaliserats till en viss plats
Använda geografiska begrepp
Du använder inte några begrepp i rätt sammanhang
Du använder några begrepp i rätt sammanhang
Du använder flera begrepp i rätt sammanhang
Du använder de flesta begreppen i rätt sammanhang
undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras och hur det har förändrats över tid
Du ger något exempel på vad som produceras och konsumeras i ett land. Du ger något exempel på att det har förändrats över tid.
Du ger något exempel på vad som produceras och konsumeras i ett land. Du ger något exempel på att det har förändrats över tid.
Du ger flera exempel på vad som produceras och konsumeras i ett land. Du resonerar till viss del i flera led om hur och varför det har förändrats över tid.
Du ger flera exempel på vad som produceras i ditt land. Du resonerar i flera led och perspektiv om hur och varför det har förändrats över tid
Använda geografiska källor och fältstudier
På visar inte att du kan använda kartor ett i huvudsak fungerande sätt
På ett i huvudsak fungerande sätt
På ett relativt väl fungerande sätt
På ett väl fungerande sätt
Namngeografi
Du visar inte att du har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi
Du har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi
Du har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi
Du har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi
Resonera om hållbarhet och ge förslag på lösningar
Du visar inte att du kan beskriva vad hållbarhet är och ge förslag på lösningar
Du kan beskriva vad hållbarhet är och ge förslag på lösningar
Du kan beskriva vad hållbarhet är och till viss del resonera i flera led om förslag på lösningar
Du kan beskriva vad hållbarhet är och resonerar i flera led om förslag på olika lösningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: