Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FN och Barnkonventionen

Skapad 2018-02-28 15:07 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola F SO (år 1-3)
I detta arbete tar vi reda på om barns rättigheter enligt barnkonventionen.

Innehåll

FN och Barnkonventionen

Har barn i världen samma förutsättningar som barn i Sverige?

Vad säger egentligen Barnkonventionen om barns rättigheter?

Konventionen om barnets rättigheter beskriver de rättigheter alla barn har. Eleverna i förskoleklassen ska möta innehållet barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen). Kränkningar och trakasserier kan ske på många olika sätt och på olika grunder och eleverna i förskoleklassen behöver få diskutera vad som är acceptabelt och vad som inte är det. Genom att få kunskaper om barnets rättigheter får eleverna veta hur viktiga dessa rättigheter är och den enskilda eleven kan förstå om de egna rättigheterna kränks. Eleverna i gruppen kan ha olika erfarenheter av barns rättigheter. Förskoleklassen ska synliggöra de rättigheter som barn i Sverige och världen har.

Vad ska vi göra? Hur ska vi jobba?

  •  Läsa och samtala om Tio kompisböcker, de är baserade på Barnkonventionen.
  •  Måla barn i världen på mall. Klippa ut. Sätta upp på världskarta.
  •  Måla fredsduva som symboliserar olikheter i världen.
  •  Sjunga:  Det finns någon av varje sort. 
  •  Bli medvetna om barnkonventionen genom att få ett häfte med 7 av 10 mål i konventionen.

 

Vad tränar vi på?

 • Förstå olikheter: Människor ser olika ut och har olika behov. Människor talar olika språk och på olika sätt.
 • Diskutera och förstå olika mål i konventionen.
 • Rita och måla.
 • Klippa på linje.
 • Driva arbetet för att bli klar med alla delar.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -
 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: