👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljus

Skapad 2018-02-28 15:09 i Lendahlsskolan Alingsås
I det här arbetsområdet kommer du att ta reda på vad en ljuskälla är och vad det är som gör att vi ser saker. Du kommer även att undersöka hur ljus utbreder sig, bryts och hur några synvillor uppstår. Du kommer också att arbeta med synen och ögats delar.
Grundskola 4 – 6 Fysik
I det här arbetsområdet kommer du att ta reda på vad en ljuskälla är och vad det är som gör att vi ser saker. Du kommer även att undersöka hur ljus utbreder sig, bryts, hur regnbågen uppstår och hur några synvillor uppstår.

Du kommer också att arbeta med synen och ögats delar.

Innehåll

Arbetsområde:

Under några veckor kommer vi att lära oss om ljus. Du kommer att ta reda på vad en ljuskälla är och vad det är som gör att vi ser saker. Du kommer även att undersöka hur ljus utbreder sig, bryts, hur regnbågen uppstår och hur några synvillor uppstår.  Du kommer också att arbeta med synen och ögats delar.

 

Konkreta mål:

Du kommer att: 

 • lära dig om vad en ljuskälla är.
 • lära dig om vad det är som gör att vi ser saker.
 • lära dig om hur ljus uppfattas av ögat.
 • undersöka hur ljus utbreder sig och bryts.
 • undersöka hur regnbågen uppstår.
 • undersöka hur några synvillor uppstår. 

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • samtala och diskutera frågor om ljus och föra samtalen och diskussionen framåt genom att ställa frågor och bemöta åsikter.
 • genomföra enkla undersökningar om ljus  och kan göra dokumentationer av dina undersökningarna med text och bilder.
 • ha grundläggande kunskaper om ljus och beskriver dessa med användning av fysikens begrepp.   

Undervisning:

Vi kommer att titta på filmer om ljus:

https://www.youtube.com/watch?v=ekfzkuW9TC8
https://www.youtube.com/watch?v=h3dd7j-WrKg
https://www.youtube.com/watch?v=id1o1vZqLts&t=93s
https://www.youtube.com/watch?v=Mfe_I6RDbEo
https://www.youtube.com/watch?v=akG8IfnRyMk
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V4789
-http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=U103651-26

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  C 6
 • I utvecklade och underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  C 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  A 6

Matriser

Fy
Matris ljus

F
E
C
A
Kommunikation
 • Fy
Du behöver delta mer aktivt i samtal och diskussioner.
Du kan samtala och diskutera enkla frågor om ljus och till viss del föra samtalen och diskussionen framåt genom att ställa frågor och bemöta åsikter.
Du kan samtala och diskutera enkla frågor om ljus samt föra samtalen och diskussionen framåt genom att ställa frågor och bemöta åsikter.
Du kan samtala och diskutera enkla frågor om ljus samt föra samtalen och diskussionen framåt och fördjupa den genom att ställa frågor och bemöta åsikter.
Undersökningar
Du behöver öva mer på att genomföra enkla undersökningar. Det kan du göra genom att följa givna instruktioner och ta hjälp av/jämföra med andra. Du behöver även öva mer på att dokumentera dina undersökningar.
Du kan genomföra enkla undersökningar om ljus och kan göra enkla dokumentationer av dina undersökningarna med text och bilder.
Du kan genomföra enkla undersökningar om ljus och kan göra utvecklade dokumenterationer av dina undersökningarna med text och bilder.
Du kan genomföra enkla undersökningar om ljus och kan göra välutvecklade dokumentationer av dina undersökningarna med text och bilder.
Fakta
 • Fy
Du behöver lära dig mer om ljus för att kunna resonera om fysikaliska samband. Du behöver använda dig av den studieteknik som du har lärt dig för att kunna ta ut det viktigaste ur texter och för att kunna komma ihåg vad som tas upp på lektionerna.
Du har grundläggande kunskaper om ljus och beskriver dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Du har goda kunskaper om ljus och beskriver dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om ljus och beskriver dessa med god användning av fysikens begrepp.