Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från Blues till House

Skapad 2018-02-28 19:49 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Musik
Varför låter musiken vi ofta hör på radion, som den gör? Vi letar efter popmusikens och rockens rötter.

Innehåll

TID

Vi jobbar med detta under ca 8 veckor.

 

MÅL

Du får utveckla din förmåga att analysera och förstå den musik vi lyssnar på, genom att gå tillbaka i musikhistorien ända till slavarna i Amerika.

Du får utveckla din förmåga att sjunga och spela i olika stilar.

 

SÅ HÄR SKA VI JOBBA

Vi lyssnar på olika musikstilar och ser klipp med artister som varit föregångare

Vi läser faktablad och löser uppgifter på arbetsblad

Vi sjunger sånger i de olika stilarna

Vi spelar bluestolva och lär oss hur bluestolvan är uppbyggd

Vi spelar några låtar från olika musikstilar

 

HUR OCH PÅ VAD KOMMER BEDÖMNINGEN ATT GRUNDAS

Under arbetet kommer jag att bedöma din förmåga att

- skilja på olika musikstilar

- spela och sjunga i olika musikstilar

- spela en bluestolva med byte av ackord vid rätt tillfälle i sången

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
  Mu  E 9
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
  Mu  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
  Mu  E 9
 • Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
  Mu  E 9
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
  Mu  C 9
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med relativt god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
  Mu  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
  Mu  C 9
 • Dessutom kan eleven i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
  Mu  C 9
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.
  Mu  A 9
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
  Mu  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
  Mu  A 9
 • Dessutom kan eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
  Mu  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: