👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Talsystem och tal på tallinjen

Skapad 2018-02-28 19:50 i Palettskolan Lunds för- och grundskolor
I matematik kommer vi att börja arbeta med statistik, diagram, sannolikhet och kombinatorik (t.ex. på hur många olika sätt man kan kombinera tre tröjor, två byxor och tre par skor) Eleverna kommer att få räkna ut medelvärde, typvärde och median samt fundera över användningen av dessa begrepp. Vi kommer att rita diagram och undersöka sannolikhet och kombinatorik. Ibland kommer vi även att arbeta i matteboken och eleverna får då välja vilken bok de tycker passar dem bäst.
Grundskola 4 – 6 Matematik
I detta kapitel kommer du möta det binära talsystemet och talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska. Vi kommer även arbeta med tal i bråk- och decimalform och använda dem i vardagliga situationer.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet 

I kapitlet möter du potenser, det decimala talsystemet och det binära talsystemet. Ett avsnitt handlar om talsystem som använts i några kulturer genom historien. Du kommer också få träna på olika sorters tal på tallinjen, både hela tal, tal i decimalform och tal i bråkform. 

Mål med arbetet

Du ska kunna:

 • tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll
 • tolka resultat och dra någon relevant slutsats
 • att siffrans placering i tiobassystemet avgör värdet, till exempel att trean i talet 4305 betyder 300
 • att siffrans placering i tvåbassystemet avgör värdet, till exempel att den första ettan i talet 10110 har värdet 16
 • placera rationella tal på tallinjen, till exempel -2; 0,5; 3/4
 • behärska uppåt- och nedåträkning i olika steg från olika heltal och enkla tal i decimal- och bråkform, till exempel 0,25; 0,5; 0,75; 3/5; 2/5; 1/5
 • storleksordna tal i bråk- och decimalform
 • storleksordna både positiva och negativa tal
 • visa, använda och uttrycka kunskaper om kapitlets begrepp
 • skriva tal i något historiskt talsystem
 • skriva tal i det binära talsystemet
 • skriva tal i potensform
 • beskriva/redovisa kunskaper om vårt positionssystem, det binära talsystemet, historiska talsystem och tal på tallinjen med olika uttrycksformer, till exempel med bilder, ord eller matematiska symboler och växla mellan dessa
 • ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om vårt positionssystem, det binära talsystemet, historisk talsystemet och tal på tallinjen

Arbetssätt

 • Du kommer att arbeta i par, i mindre grupper och enskilt. 
 • Du kommer att använda praktiskt material.
 • Vi kommer att samtala om olika strategier.
 • Vi kommer att ha genomgångar.
 • Du kommer att arbeta i matematikboken och på bingel.se.

Bedömning och redovisningsform

Du kommer att visa dina kunskaper:

 • i det dagliga arbetet på lektionerna.
 • vid muntliga diskussioner och resonemang.
 • vid test.

De begrepp vi kommer arbeta med är:

potenser

bas

exponent

decimala talsystemet

binära talsystemet

historiska talsystem

tallinje

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6