Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom

Skapad 2018-02-28 23:49 i Fårboskolan Oskarshamn
En LPP över arbetsområdet Kristendom
Grundskola 4 Religionskunskap
Vad är egentligen religion? Många människor säger att de inte är religiösa, men de allra flesta funderar ändå runt livets stora frågor som t ex Vad händer efter döden? Finns det något gudomligt?

I det här arbetsområdet ska vi utforska detta lite mer genom att utgå från religionen vi har i Sverige dvs kristendomen.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.

Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.

Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva. Eleverna ska vidare ges förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor.

Centralt innehåll

 

Konkretiserade mål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • de tre stora inriktningarna inom kristendomen (katolska kyrkan, protestantiska kyrkan och ortodoxa kyrkan.
 • redogöra för kristna ceremonier bl a dop och konfirmation
 • redogöra för hur och varför kristna firar jul och påsk
 • hur bibeln är uppdelad
 • göra jämförelser mellan kyrkans roll i vårt samhälle förr och nu och resonera kring hur människors syn på kyrkan har ändrats med tiden. 
 • delta i diskussioner kring religion och olika livsfrågor
 • begrepp i religion som hör till arbetsområdet
 • beskriva hur det ser ut inne i en kyrka
 • berätta om vad en kristen gör för att visa sin tro i vardagen
 • berätta om vem Jesus var och vad han gjorde
 • berätta om hur Jesus tyckte att en god människa skulle leva
 • berätta om hur de kristna tror att Gud är/visar sig (treenigheten)

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att utgå från läroboken "Upptäck religion" där vi läser och diskuterar innehållet. 

Vi svarar på frågor i ett häfte som hör till läroboken, ser film och diskuterar olika livsfrågor och levnadsregler inom kristendomen

Tidsram

Arbetet beräknas att fortgå under fem-sex veckor.

Bedömning

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under arbetets gång. Jag kommer att bedöma din förmåga att delta i gemensamma diskussioner. Vi kommer att ha ett prov efter avslutat arbetsområde.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: