Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering i svenska 7-9 Svaleboskolan läsåret 2018-19

Skapad 2018-03-01 08:41 i Svaleboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska
Pedagogisk planering i svenska 7-9 Svaleboskolan

Innehåll

Pedagogisk planering i svenska 7-9 Svaleboskolan

 

Ämnesområde

 

Läsa och skriva

 • Lässtrategier
 • Strategier för att skriva olika typer av texter - ge
 • Olika sätt att bearbeta och redigera egna texter till innehåll och form.
 • Hur man ger och tar emot respons
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Tala, lyssna och samtala

 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Skönlitteratur - olika skönlitterära genrer skrivna av betydelsefulla författare från olika tider och samhällen.
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter.
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud.
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter.

Språkbruk

 • Studieteknik
 • Ordkunskap
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
 • Språkhistoria och språksociologi
 • Nordiska språk och minoritetsspråk

.Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar.
 • Källors tillförlitlighet och ett källkritiskt förhållningssätt.

Arbetssätt

I svenska arbetar vi med att successivt utveckla elevernas förmåga att läsa, skriva, tala, lyssna och samtala. Under de olika årskurserna övas dessa förmågor i varierande uppgifter. Flera moment fördjupas under skolåren och återkommer därför i alla årskurser. Mer information om aktuella arbetsområden, uppgifter och arbetssätt finns i Classroom.

 

Bedömningssätt

 

Bedömningen sker utifrån Skolverkets kunskapskrav genom till exempel:

 • läsförståelseuppgifter
 • textproduktion
 • muntligt deltagande i samtal
 • presentationer
 • läxförhör och prov

https://docs.google.com/document/d/1BIUe3I24VbXM2Bvqg0nwtjmYIDhcYVcsnXFPB83jDQ8/edit

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: