👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Block 4 - Individ och arv NA19B

Skapad 2018-03-01 08:52 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Biologi
Nu ska vi se hur allt det där vi lärde oss i Block 3 faktiskt påverkar hur vi blir. Måste man vara lik sina föräldrar? Syskon? Och hur funkar det med ärtor?

Innehåll

 

Resten av lektionerna fram till påsklovet (torsdag v. 14 + tis-tors v. 15) kommer ni att arbeta med en valfri inlämningsuppgift inom gen-teknik. med hjälp av denna uppgift kan man visa kunskapskraven kopplade till förmåga att analysera och söka svar på frågor, kunskaper om biologins betydelse för individ och samhälle samt förmåga att använda kunskaper i biologi för att kommunicera.

 

 

Uppgifter

  • Inlämning av Extra uppgift i Block 4 - Individ och arv

  • Inlämning - labbrapport om Heritabilitet

Matriser

Bio
Biologi - Block 5: Inlämning uppgift i genetik "Vad bestämmer du?"

Matris för inlämningsuppgift i Gen-teknik

E
C
A
Aspekt 1
Du beskriver tekniken. Din text har ett för uppgiften ok språk och genetiska begrepp används på ett ok sätt.
Du beskriver tekniken översiktligt och utan större anmärkning. Din text har ett för uppgiften relativt lämpligt språk och genetiska begrepp används på ett relativt korrekt sätt.
Du beskriver tekniken översiktligt, men för uppgiften relevant och korrekt. Din text har ett för uppgiften lämpligt och relevant språk och genetiska begrepp används på ett korrekt sätt. Det finns inget att anmärka.
Aspekt 2
Du besvarar påståendet genom att du visar att du förstått det och kan ge ett rimligt och motiverat svar. Du analyserar och söker svar på enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat
Du besvarar påståendet genom att du visar att du förstått det och kan ge ett genomtänkt, motiverat och välgrundat svar. Du analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat
Du besvarar påståendet genom att du visar att du verkligen har förstått det och att svaret inte är helt enkelt, men att du ändå kan ge ett genomtänkt, välgrundat och motiverat svar. Du analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat
Aspekt 3
Du visar att du förstår att tekniken i påståendet ger en konsekvens för både individen och samhället. Du lyfter någon för- och nackdel med tekniken? Du diskuterar översiktligt frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionen för du fram enkla argument och redogör översiktligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande
Du visar att du förstår att tekniken i påståendet ger en konsekvens för både individen och samhället. Vad innebär det för de direkt drabbade och för samhället i stort om du säger ja eller nej? Vad skulle den kunna leda till längre fram, säg om 30 år? Vad finns det för risker och möjligheter? Du diskuterar utförligt frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionen för du fram välgrundade argument och redogör utförligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande
Du visar att du förstår att tekniken i påståendet ger konsekvenser för både individen och samhället. Vad innebär det för de direkt drabbade och för samhället i stort om du säger ja eller nej? Vad skulle forskningen kunna leda till längre fram, säg om 30 år? Vad finns det för för- och nackdelar med forskningen? Ett nyanserat resonemang innebär att du använder dig av ”å ena sidan, men å andra sidan”-tekniken, du visar att du kan väga dina argument mot varandra. Du kan även föreslå alternativa lösningar på problemet. Du diskuterar utförligt och nyanserat komplexa frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionen för du fram välgrundade och nyanserade argument och redogör utförligt och nyanserat för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande. Du föreslår även förbättringar och förändringar
Aspekt 4
Du har använt källor
Du har använt lämpliga källor och hänvisat till dessa relativt tydligt
Du använder lämpliga källor (och är det någon tveksam källa har du lyft detta). Du hänvisar till samtliga dina källor på ett tydligt sätt.

Bio
Biologi 1 - Labb 4.1 Heritabilitet

Matris för labben om heritabilitet

E
C
A
Aspekt 1
Din rapport innehåller alla väsentliga delar.
Din rapport innehåller alla väsentliga delar, allt under rätt rubrik och det finns inget större att anmärka (ex redovisningen och beräkningen av datan).
Din rapport innehåller alla väsentliga delar och det finns inget att anmärka.
Aspekt 2
Du drar en slutsats som motiveras översiktligt.
Du drar en slutsats som motiveras utförligt.
Du drar en relevant slutsats som motiveras utförligt.
Aspekt 3
Du har en översiktlig diskussion som lyfter någon av de frågor som jag föreslagit.
Du har en utförligt diskussion som lyfter någon av de frågor som jag föreslagit.
Du har en utförlig och nyanserad diskussion som lyfter några av de frågor som jag föreslagit.
Aspekt 4
Du kan identifiera någon felkälla i din metod.
Du kan identifiera flera relevanta felkällor i din metod.
Du kan identifiera flera relevanta felkällor i din metod och ge goda, motiverade förslag på förbättringar av den.
Aspekt 5
Språket i din rapport är OK och du har angett någon källa.
Din rapport är skriven på ett tillfredsställande vetenskapligt språk och du har angett dina källor på ett relativt tydligt sätt.
Din rapport är skriven på ett gott vetenskapligt språk och du har angett dina källor på ett tydligt sätt. Det finns inget att anmärka.