Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Insändare

Skapad 2018-03-01 09:49 i Östervåla skola 7-9 Heby
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Vi ska fördjupa oss i argumenterande texter.

Innehåll

Du ska nu fördjupa dig i argumenterande texter.

Vi kommer att fokusera på insändare - läsa exempel på insändare, fördjupa oss i hur genren är uppbyggd och slutligen skriva ett eget exempel. 

Uppgifter

 • Instruktioner och inlämning

 • Presentation

 • Presentation

 • Presentation

 • Instruktion och inlämning

 • Instruktioner och inlämning

 • Presentation

 • Respons

 • Ej namngiven

 • Respons

 • Respons

 • Frågor till texterna

 • Uppgift och inlämning

 • Respons

Matriser

Sv SvA
Insändare

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Innehåll
Insändaren kan inte publiceras i en tidning. Den behöver bearbetas.
Insändaren skulle kunna publiceras i en tidning efter en del bearbetning.
Insändaren är välskriven och skulle kunna publiceras i en tidning efter viss bearbetning.
Texten uppfyller mycket väl kraven för genren och kan publiceras i en tidning.
Argumentation
Tesen är otydlig. Texten saknar argument och motargument.
Tesen framgår klart. Texten innehåller argument och motargument och ett försök till att bemöta ett motargument.
Texten innehåller välgenomtänkta argument och presenterar och bemöter ett motargument.
Argumentationen är mycket övertygande och förmedlar ett starkt engagemang.
Struktur
Texten är ostrukturerad, exempelvis saknar inledning och/eller avslutning.
Texten har en röd tråd och tydlig struktur med bl a inledning och avslutning.
Texten har en genomtänkt inledning, är korrekt styckeindelad och har en sammanfattande avslutning.
Texten bildar en fin helhet från rubrik till avslutning.
Språk
Ordvalet är opassande och det finns brister i meningsbyggnaden.
Ordvalet är enkelt och meningsbyggnaden är i stort sett korrekt.
Du har ett varierat ordval och korrekt meningsbyggnad.
Ordvalet är passande för genren och meningsbyggnaden är varierad.
Skrivregler
Du behöver lära dig att använda skiljetecken och att kontrollera stavning.
Du vet hur man använder skiljetecken och har vissa stavfel som inte stör förståelsen.
Korrekt användning av skiljetecken och få stavfel.
Korrekt användning av skiljetecken och korrekt stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: