Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstiderna TS

Skapad 2018-03-01 11:21 i Lilla skolan Lunds för- och grundskolor
Vi ska lära oss om månaderna, årstiderna och veckodagarna. Vi ska undersöka hur växter och djur påverkas av årstiderna. Vi ska göra väderobservationer.
Grundsärskola 1 – 3 Kommunikation Estetisk verksamhet Vardagsaktiviteter Verklighetsuppfattning
Vi ska arbeta med året och de fyra årstiderna, månaderna, veckor och dagar. Vi ska titta på hur några vilda djur gör för att klara de olika årstiderna. Vi ska göra väderstatistik.

Innehåll

Hur ska vi lära oss detta?

* Vi ser på film.

* Vi gör skapande bilder.

* Vi tittar på ordingsföljden av årstider, månaderna och  veckodagar.

* Vi tittar på vilken månad vissa högtider är.

* Vi tittar på när vi har födelsedagar i klassen.

* Vi gör väderobservationer.

* Vi gör experiment.

* Vi  tittar på naturen runt omkring oss.

Vad som kommer att bedömas:

Att deltaga och titta på:
* de fyra olika årstiderna
* veckans dagar
* ditt födelsedatum

* väderobservationer.

* använda olika redskap, material och tekniker.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  ES
 • samspela med andra,
  KOM
 • undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
  VAA
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  1-9
 • Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  ES  1-9
 • Växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU  1-9
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
  VEU  1-9
 • Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
  VEU  1-9

Matriser

VAA VEU KOM ES
Året

Årstiderna
Du har deltagit och tränat.
Veckans dagar
Du har deltagit och tränat.
Årets månader
Du har deltagit och tränat.
Ditt födelsedatum
Du har deltagit och tränat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: