Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden 1050-1500

Skapad 2018-03-01 12:11 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Historia
Sverige har inte alltid sett ut som nu, vare sig när det gäller landskapet, byggnader eller hur folket levde. Nu kommer du få lära dig om hur vi hade det i Sverige under medeltiden. Medeltiden var den period då Sverige blev ett enat rike, kristendomen fick stor betydelse och mötena med människor från andra länder ökade.

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att...

utveckla din förmåga att...

procedurförmåga

 • använda olika historiska källor och avgöra vilken källa som passar bäst

begreppsliga förmåga

 • förstå och använda begrepp inom historia

analysförmåga

 • se skillnader mellan hur olika samhällsgrupper levde på medeltiden
 • förklara och beskriva olika förändringar som skedde under medeltiden

 

utveckla dina kunskaper om 

 • olika händelser och personer som levde under medeltiden

Arbetsområdet

Historia: Vi kommer att arbeta med hur det var att leva i Sverige under medeltiden för olika grupper av människor. Vi kommer att få reda på vilken betydelse kyrkan och kristendomen hade för samhället under medeltiden. Dessutom kommer vi att titta på hur kontakten med människor från andra länder såg ut och påverkade oss i Sverige då. Du kommer att få lära dig att medeltiden är den tid då Sverige förändras i grunden med stora förändringar som spelar roll också för oss idag.

Centrala begrepp 

stånd - adel, präst, borgare, bönder, helgon, teg, fogde, arrende, skatt och tull, socken, kloster, munk och nunna, bikt, digerdöden, skrå, Hansan, riddare, Kalmarunionen

Arbetssätt

Du får möjlighet att utveckla dina förmågor genom att...

 • se på film och bearbeta innehållet
 • läsa och bearbeta texter både själva och tillsammans
 • arbeta med övningsblad
 • delta i lärarledda genomgångar

Detta kommer att bedömas

Under vecka 15 och 16 kommer du i en muntlig examination få visa att du kan ...

 • förklara hur olika grupper av människor hade det i det medeltida Sverige, vilken betydelse den nya religionen fick och hur olika kontakter med människor i andra länder påverkade Sverige. Tyngdpunkten kommer att ligga på kyrka/kloster, livet i staden, livet på landet, Hansan och digerdöden samt Kalmarunionen.
 • använda dig av historiska begrepp när du förklarar 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 6

Matriser

Hi
Vt 18 - PP - Medeltiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förklarar och resonerar
 • Hi  A 6
 • Hi  A 6
Jag har ännu inte visat att jag har kunskaper om hur det var att leva i Sverige på medeltiden.
Jag har baskunskaper om hur det var att leva i Sverige på medeltiden. Jag kan ge någon förklaringar till hur olika grupper av människor hade det, vilken betydelse den nya religionen fick och hur kontakter med andra länder påverkade Sverige.
Jag har goda kunskaper om hur det var att leva i Sverige på medeltiden Jag kan ge några förklaringar till hur olika grupper av människor hade det, vilken betydelse den nya religionen fick och hur kontakter med andra länder påverkade Sverige.
Jag har mycket goda kunskaper om hur det var att leva i Sverige på medeltiden Jag kan ge flera förklaringar till hur olika grupper av människor hade det, vilken betydelse den nya religionen fick och hur kontakter med andra länder påverkade Sverige.
Använder begrepp
 • Hi  A 6
Jag har ännu inte visat att jag kan använda historiska begrepp.
Jag kan förstå och använda några historiska begrepp.
Jag kan förstå och använda flera historiska begrepp.
Jag kan förstå och använda många historiska begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: