Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskolan Testförskolan avd Lokvagnarna - Normer och värden 2017-2018

Skapad 2018-03-01 13:54 i Lergökens förskola Lunds för- och grundskolor
Exempel
Förskola
I vårt värdegrundsarbete använder vi olika metoder för att synliggöra alla människors lika värde och vikten av att visa empati och respekt i vardagen. Vi utgår från barnkonventionen samt läser böcker, sjunger sånger, genomför samarbetsövningar, ser film och dramatiseringar av vardagsdilemman av och med barn och personal. När saker i vardagen händer förs även dialog mellan barn och vuxna om vad som hänt och hur det känns. Som personal är vi goda förebilder genom att vara medskapande vuxna i barnens vardag.

Innehåll

Infoga gärna en bild som visar er årsplan/årshjul/årsklocka/lotusdiagram

 

1. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

2. Planerade insatser

Gruppövning, samarbetslekar

3. Förväntade effekter

 •  

  • När barn hjälper någon annan i olika vardagssituationer som uppstår t ex i hallen vid av- och påklädning

  • När barn hämtar en vuxen om en kompis behöver hjälp

gdsgsdgsdg

4. Metodval

Nämn vilka av följande metoder ni har använt er av för att få syn på

dokumentation, intervjuer, observationer och enkäter

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: