Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa årskurs 2

Skapad 2018-03-01 15:52 i Öjersjö Storegård Partille
Kopiera och gör till din egen mall
Grundskola 1 – 6 Idrott och hälsa
Vi ska gå igenom olika sporter, dansa, leka och lära oss mer om våra egna kroppar.

Innehåll

Varför ska vi göra det här? (Syfte)

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter.

 

Vad ska vi lära oss?

Lek, spel och rörelse inne och ute:  

 • Grovmotoriska grundformer (springa, hoppa, klättra...)
 • Redskapsövningar
 • Följa regler och samarbetsträning
 • Säkerhet

 

 Rörelse till musik                             

 • Takt och rytm
 •  Röra sig i takt till musik

 

Orientering i närmiljön med karta    

 • Rumsuppfattning
 • Förstå hur en karta är uppbyggd
 •  Rumsuppfattning

 

Allemansrätten                                

 • Få kunskap om vad det innebär och hur vi ska vara ute i naturen. 

Så här kommer vi arbeta

 • Vi leker lekar för att samarbeta och lära oss regler.
 • Vi kommer att prova på flera idrotter (bollsporter, gymnastik, friidrott, orientering och dans).
 • Vi kommer att ha olika aktiviteter både inomhus och utomhus.
 • Vi ska dansa och röra oss till olika sorters musik.
 • Vi ska träna på att orientera oss med kartor i skolans närområde.
 • Vi ska genom undervisning i skolskogen få kunskap och förståelse om allemansrätten.

 

När vi har arbetat klart med arbetsområdet kan jag:

 • Delta i lekar, spel och rörelse samt anpassa dina rörelser till aktiviteten (inne och ute)
 • Förstå och följa regler t.ex. lekens regler.
 • Samarbeta med mina kompisar.
 • Röra mig till olika sorters musik och dansa tillsammans i en fri dans eller en styrd.
 • Visa förståelse av allemansrätten.
 • Veta hur man lever ett hälsosamt liv och ha förståelsen om varför man bör leva så.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Grundmatris

Du har visat mig i ditt arbete att du har nått målet.
Mål
Mål
Mål
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: