👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

JÄ VT 18 åk 8 eng The United States of America VB

Skapad 2018-03-01 17:28 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Engelska
Vi ska besöka olika stater i USA.

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna berätta fakta om en stat i Amerika.

Du ska kunna förstå och tolka innehållet när du hör människor tala engelska.

Du ska kunna läsa och förstå innehållet i engelska texter.

Du ska lära dig mer om staterna i Amerika.

Genomförande

Vi jobbar med de kapitel i text-och övningsboken som handlar om USA. Du får även annat material från mig som handlar om USA. Vi lyssnar på texter och ser delar av olika filmer om USA. Du ska välja en stat i Amerika som du vill fördjupa dig i och redovisa inför dina klasskompisar om. Du ska göra en muntlig presentation där du med hjälp av en keynote berättar för klasskamraterna om din valda stat. 

Din presentation ska innehålla:
En kort redogörelse av statens historia samt annan information som du tycker är intressant; exempelvis antalet invånare, storlek (Jämför med Sverige), kommer det kanske en känd musiker eller skådespelare ifrån staten? Vad tycker du är bra/dåligt med staten? Vad lärde du dig om staten som du inte visste tidigare? Varför ska vi åka just till "din" stat.
Presentationen ska vara cirka 3 minuter och du ska framföra den muntligt med hjälp av en keynote. Utöver den muntliga presentationen ska du även visa bilder eller videos, musik från staten. Du får inte läsa innantill, men använda stödord om du vill. Du ska använda ditt egna språk och ordförråd, alltså inte ha kopierat text.

När alla i klassen har redovisat gör vi en gemensam kahoot på staterna. Du ska formulera en fråga om din stat och ha fyra olika svarsalternativ.

Bedömning

Bedömningen sker när du gör din muntliga redovisning.

Kursplanemål

Formulera sig och kommunicera i tal. 

Matriser

En
Jä vt -18 åk 8 - The United States of America VB

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hur du uttrycker dig när du pratar engelska
I muntliga framställningar kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt.
I muntliga framställningar kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt.
Hur du uttrycker dig när du pratar engelska
Du försöker formulera dig med egna ord. Du har viss kontakt med åhörarna. Du talar med relativt mycket stöd i dina anteckningar.
Du formulerar dig i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du formulerar dig oftast med egna ord. Du har god kontakt med åhörarna. Du talar mestadels fritt och använder dina anteckningar på ett diskret sätt.
Du formulerar dig i viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Du formulerar dig med egna ord. Du har tydlig kontakt med åhörarna genom hela presentationen. Du talar med endast lite stöd i dina anteckningar.
Innehåll
Innehållet i din presentation följer en del av anvisningarna.
Du formulerar dig i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Innehållet i din presentation följer i stort sett anvisningarna.
Du formulerar dig i viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Innehållet i din presentation följer anvisningarna.