Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbart liv i Lund åk 7 VT -18

Skapad 2018-03-01 18:27 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9
Hållbar utveckling går ut på att hushålla med jordens resurser och tillgodose våra behov idag utan att försämra möjligheterna för kommande generationer att tillgodose sina behov.

Innehåll

Mål för elev

Du ska lära dig om Hållbar utveckling genom att arbeta vad det innebär för oss som lever i Lund 

Innehåll

Ekologisk hållbarhet, Social hållbarhet och Ekonomisk hållbarhet

Genomförande

Arbetet pågår under v. 11. Du arbetar i en grupp med 6 elever.

Du ska arbeta med uppgifter som handlar om att planera för hur vi ska leva för en hållbar framtid, att odla växter, om dina ekologiska fotavtryck, om långsiktigt hållbar mat, om att planera och genomföra samarbetsövningar för yngre elever, om värderingar, om studieteknik, om hållbar handel, om Lunds historia och om hur man planerar att vår stad ska utvecklas i framtiden.

Redovisning

 Du visar kunskaper i ditt arbetet med uppgifter och i det avslutande bildspelet.

 

Elevinflytande

Du och din grupp har stort inflytande över innehåll och utformning av ert projekt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
  Hkk  7-9
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
  Idh  7-9
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
  Ge  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9

Matriser

Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: