Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap och kommunikation (Kompisböckerna)

Skapad 2018-03-01 21:08 i Dalhems förskola Helsingborg
Förskola
Barnen har visat stort intresse för olika sorters dinosaurier och vi har observerat att barnen lägger märke till däggdjuret som i filmen ( Under dinosauriernas tid Däggdjur). Syftet är att gå till skogen i närområdet för att utforska och se om vi hittar däggdjuret.....

Innehåll

 1. Vad/Vilka?

Inför varje ny aktivitet har vi låtit barnen reflektera över det som hände vid föregående aktivitet. De har berättat om sina upplevelser för varandra med hjälp av filmer och före­ mål. Detta menar vi kan bidra till att utveckla den språk­ liga förmågan och att skapa sammanhang och mening i till­ varon. Återberättandet och gemensamma reflektioner över det som vi har gjort är mycket viktigt för att nå de barn som av olika skäl inte har varit med vid föregående tillfälle. De blir på så vis ändå delaktiga i händelsen.

 
 
Hur?
Kommpisböckerna!
 
Förutom att barnen lär sig mycket om just dinosaurier har tema lett till många andra positiva saker som exempelvis känslor. – Eftersom vi hela tiden har samtalat och diskuterat oss fram till ny kunskap har det blivit många tillfällen till språkträning. Dessutom har barnen fått öva på att vara en bra kompis och hjälpa varandra . Empatiträningen har gjort det lättare att lösa konflikter i barngruppen. Vårt arbete med kompisböckerna syftar till att ge barnen strategier som de kan använda i det sociala samspelet, samt att de får förståelse för vikten av att ta hänsyn till varandra.
Vårt mål är att ge barnen möjlighet att utveckla metoder för att på ett bra sätt kunna:
Prata om när något känns fel
Lyssna på varandra och komma överens
Dela med sig Samarbeta
Vänta på sin tur
Säga förlåt
Visa känslor
Sprida glädje
Säga stopp
Lugna ner sig
 
Barnen tittade på olika filmer , en av deras favoriter är ( Under dinosauriernas tid) vilket väckte många tankar hos barnen. Eftersom filmen handlar om känslor och att hitta kompis, så barnen bestämde att gå till skogen och hitta en bra kompis till vår Rex.
 
Uppgift : 
Promenad till skogen med uppgift att samla pinnar i olika storlekar.
Bygga grotta till Rex kompis som bor i skogen ensam och är rädd. 
 
 
 
 
Varför?

Vi utgår från Läroplan för förskolan (Lpfö 98/reviderad 2016). De verksamhetsmål vi strävar efter finns att läsa här nedanför. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: