👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp minoriteter

Skapad 2018-03-02 06:54 i Kyrkskolan Flen
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Svenska Religionskunskap
Vi kommer att lära oss om vad som är en minoritet och vilka grupper som tillhör Sveriges nationella minoriteter.

Innehåll

Syfte

 • Förstå innebörden av ord och begrepp (ex. samiska, renskötsel, bete, inhägnad, kåta, snöskoter, rovdjur, jakt, minoritet, renskötsel, vandringsled etc.)
 • Kunna använda dig av olika böcker, häften och material, samla fakta och sammanställa. 
 • Reflektera över människors levnadsvillkor

 • Urskilja språkliga strukturer genom att lyssna och läsa om minoritetsspråken

 

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att få skriva en kortare presentation om vald minoritet. Där tränar du att använda tankekarta.
Du kommer att få träna att muntligt berätta om din valda minoritet.
Du kommer att få titta på film, samtala, diskutera och söka fakta.
Du kommer att få träna ord och begrepp.                                                                                                                                                         

Du kommer att få lyssna på de olika minoriteternas språk.

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 

 • Hur väl du deltar i diskussioner och samtal.
 • Använda ord och begrepp som hör till arbetsområdet.
 • Förstå vad de olika ord och begreppen betyder.
 • Skriva en presentation, kort faktatext.
 • Muntligt berätta/presentera ditt arbete, utifrån vald minoritet, det du vet efter arbetsområdets slut.

Hur du får visa vad du kan:

Genom att du arbetar och deltar under arbetspassen.
Genom din muntliga presentation.

Genom din förmåga att söka efter fakta och sammanställa.

 

 

Uppgifter

 • Faktatext

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6

Matriser

Re Sv Sh
Minoriteter i Sverige

Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Re/Sh/ likheter och skillnader
Du kan göra enkla jämförelser mellan minoriteters levnadsvillkor förr och nu
Du kan göra utvecklade jämförelser mellan minoriteters levnadsvillkor förr och nu
Du kan göra välutvecklade och nyanserade jämförelser mellan minoriteters levnadsvillkor förr och nu
Re/ Sh / Sv Källhantering
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Sv Muntliga presentationer
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser
Sv kunskap om språkliga minoritetsspråk
Du kan ge exempel på nationella minoritetsspråk