Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna

Skapad 2018-03-02 09:24 i Grävlingens förskola Munkedal
Förskola
Vi arbetar med språket och med matematikens olika lägesord tillsammans med våra vänner Babblarna.

Innehåll

Kartläggning av barnens intressen

Vi har sett ett stort intresse från barnen där de pratat om de olika babblarna och vi har hört att barnen gått och nynnat på babblarsången. Vi har uppmärksammat att nästan alla barnen vet vad de olika babblarna heter. Vi har därför valt att starta vårt tema om babblarna utifrån barnens visade intresse.

Mål 

Eget formulerat mål   

Vi ska sträva mot att barnen ska få kunskap om olika lägesord.  Exempel  I , PÅ , UNDER, BAKOM, FRAMFÖR, BREDVID.

 

Läroplanens mål 

 

  Förskolan ska sträva efter att varje barn:

  •  utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation .
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. 
  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder och antal. (Skolverket,2016,s10)
  • Förskollärare ska ansvara för  att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll (Skolverket,2016, s12).

Barnens erfarenheter

Vi har uppmärksammat när vi pratat med barnen att  flera av barnen har kunskap om babblarna. De känner igen figurerna och kan namnge dessa. De känner också igen babblarsången och dess olika rörelser. 

 

Insatser - åtgärder för att nå målet.

För att stärka barnens språkutveckling och öka barnens matematikförståelse kommer vi att arbeta med de olika figurerna som symboliserar olika område.

 Bibbi symboliserar matematik genom olika lägesord, siffror, färger och mönster.

 Babba symboliserar språkutveckling genom rim och ramsor och läsning.

Bobbo symboliserar motorik genom att utmana barnen i balansgång och kullerbyttor samt har hand  miniröris.

Diddi symboliserar skapande aktiviteter såsom handavtryck och viss konstruktion. 

Doddo  står för värdegrunden och vi pratar alla om vikten av att vara en bra kompis.

Dadda  kommer introducera vår teknikvägg.

Tillsammans i arbetslaget ansvarar vi för dokumentation och att aktiviteter blir utförda, vi diskuterar och utvärderar veckans aktiviteter på planeringen, hur det har gått och vad kan bli bättre?

Vi arbetar med våra babblare och låter barnen vara delaktiga i de val som görs i aktiviteterna. Har barnen några ideer uppmärksammar vi dessa och genomför dessa om möjligt. Vi strävar efter att barnen ska få känna att de har inflytande här på förskolan. 

Hur målet ska utvärderas

När terminen lider mot sitt slut kommer vi att utvärdera vad barnen har fått för kunskaper genom att vi intervjuar barnen om begreppen före vi startar och när det gått en tid in i arbetet. På detta sätt tänker vi utvärdera i vilken utsträckning vi har nått målet.

Teoretisk bakgrund

 

I kommunikationen skapas mening och därmed är språket nyckeln även till matematisk förståelse. Genom att göra matematiska begrepp till en del av sin erfarenhetsvärld utvecklar barn matematiken som språk. (s.78, Pramling,Samuelsson & Sheridan, Studentlitteratur, 1999).

 

Dokumentation 

Vi kommer att använda oss av bilder som både vi pedagoger och barn har tagit.

Vi kommer  att videofilma varandra för att vi själva ska kunna få möjlighet att få syn på hur vi arbetar med barnen. 

Dokumentation kommer att ske varje vecka på våra planeringar där vi kommer att följa upp barnens reaktioner och vad som hänt under veckan. 

Barnen kommer att få dokumentera med ipaden och denna dokumentation kommer vi att prata kring tillsammans med barnen på våra samlingar. Att låta barnen dokumentera ger oss en inblick i vad som är viktigt ur ett barns perspektiv.

 

Samverkan med vårdnadshavare

Vi kommer fortlöpande att lägga ut på unikum hur vårt temaarbete ser ut och vilka aktiviteter som vi gör tillsammans med barnen. De kommer också att få visa föräldrarna vad vi gjort vid hämtning och lämning samt ta med hem.

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • BABBA Språkutveckling

  • BIBBI Matematik

  • DODDO Socialt samspel / värdegrund

  • DADDA Naturvetenskap/ Teknik

  • DIDDI Skapande/Konstruktion

  • BOBBO Motorik, rörelse , rytmik

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: