Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 8:B kap 3: Algebra

Skapad 2018-03-02 13:39 i Frösåkersskolan Östhammar
Mall för planering, Frösåkersskolan. OBS! Kom ihåg att ändra ämne!
Grundskola 7 – 9 Matematik
Algebran är ett viktigt redskap i matematiken. Du använder den t.ex. när du löser ett problem med hjälp av en ekvation. Vi pratar om uttryck, parenteser, ekvationer, mönster och mycket mer.

Innehåll

Mål

När du har arbetat med det här området ska du kunna:

 • skriva ett uttryck
 • tolka uttryck
 • beräkna värdet av ett uttryck
 • förenkla uttryck skrivna med parenteser
 • lösa olika typer av ekvationer
 • lösa problem med hjälp av ekvationer
 • skriva uttryck för geometriska mönster

Så här kommer du att arbeta:

* EPA: 1 Fundera ensam (Ensam)

            2 Jämför med en kompis (Par)

            3 Gemensam diskussion i klassen (Alla)


 * Egen träning av olika metoder eller problemlösning

* Gemensam genomgång av olika uppgifter 

* Ytterligare repetition genom att göra läxuppgifter. 

* Repeterande uppgifter - i skolan eller som hemuppgift. Uppgifterna diskuteras gemensamt, ofta på torsdagar 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

 Vid skriftliga förhör

Du kan även visa vad du kan vid diskussioner parvis och i helklass eller när du redovisar dina läxor och när vi går igenom dem gemensamt.

 

Uppgifter

 • Prov/Komplettering Kap 3 - Algebra

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Kunskapsöversikt Matematik 7-9

E
C
A
Eleven...
löser olika problem i bekanta situationer på ett
i huvudsak fungerande sätt
relativt väl fungerande sätt
väl fungerande sätt
väljer och använder strategier och metoder med ... till problemets karaktär
viss anpassning
förhållandevis god anpassning
god anpassning
... kan tillämpas i sammanhanget.
bidrar till att formulera enkla matematiska modeller som
formulerar enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning
formulerar enkla matematiska modeller som
För resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen som är
enkla och vill viss del underbyggda Eleven bidrar till att ge något förslag till alternativt tillvägagångssätt.
utvecklade och relativt väl underbyggda Eleven ger något förslag till alternativt tillvägagångssätt.
välutvecklade och väl underbyggda Eleven ger förslag till alternativt tillvägagångssätt.
har kunskaper om matematiska begrepp som är
grundläggande
goda
mycket goda
och visar det genom att använda dem i
välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt
bekanta sammanhang på ett relativt välfungerande sätt
nya sammanhang på ett i välfungerande sätt
beskriver olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett
i huvudsak fungerande sätt
relativt välfungerande sätt
välfungerande sätt
växlar i beskrivningarna mellan olika uttrycksformer och för resonemang om hur begreppen relaterar till varandra som är
enkla
utvecklade
välutvecklade
väljer och använder matematiska metoder som är
i huvudsak fungerande med viss anpassning till sammanhanget
ändamålsenliga relativt god anpassning till sammanhanget
ändamålsenliga och effektiva med god anpassning till sammanhanget
gör beräkningar och löser rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhetslära samt samband och förändring med ett resultat som är
tillfredsställande
gott
mycket gott
redogör för och samtalar om tillvägagångssätt på ett ...och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med
i huvudsak fungerande sätt viss anpassning till syfte och sammanhang
ändamålsenligt sätt förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang
ändamålsenligt och effektivt sätt god anpassning till syfte och sammanhang
för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument vid redovisningar och diskussioner på ett sätt
som till viss del för resonemangen framåt
som för resonemangen framåt
som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dom
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: