Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering höst termin 2018-vår termin 2019. Tema: Vem är jag/ identitet

Skapad 2018-03-02 14:20 i Förskolan Körvelgatan 2 Fristående förskolor
Förskola
Vi har tänkt att arbeta vidare med temat jag och min omvärld som riktar sig in på ´´vem är jag / identitet´´ Vi kommer att ha fokus på vem är jag och min familj

Innehåll

Vi kommer i samband med temat Jag och min omvärld  arbeta med utveckla och stärka barnen i deras kroppsuppfattning och alla känslor som kan upplevas. Vi kommer att arbeta med utveckla barnens motoriska förmåga och få en förståelse för vikten över att värna om sin hälsa.

 

Mål: Vad vill vi utveckla hos barnen?

 Vi vill utveckla barnens identitet samt förstärka deras självständighet, självkänsla och Självförtroende. Ge barnen mer förståelse om deras omvärld, vad som finns i denna . Vem är jag. vad är en hem, vem bor jag med, hur ser min omvärld ut. Samt ge barnen möjligheter att lära känna sin kropp. Barnen ska ges möjligheter att utveckla sin motorik, koordinationsförmåga, kroppsuppfattning. Kroppens funktioner, känslor och sinnen

Syfte: Syftet med detta är att alla barn ska känna till sin egen identitet, självkänslan och bli mera självständig.

De ska lära sig vem de är. lära känna deras kroppsdelar och utveckla ett nyansererat språk och utvidga deras ordförråd. utveckla deras motoriska förmåga och få en förståelse för vikten av att värna om sin hälsa.

Metod: Vi ska jobba med detta 4 gånger i veckan, aktiviteterna är anpassad efter barnens förmåga och utveckling. Vi kommer att göra språk kort med fokus på vem jag är och vad jag heter. Var bor jag osv.

Vi kommer att göra en bok med barnen var barnen ska dokumentera deras lärande och vem de är.

Vi ska arbeta med kroppen. Vi kommer att arbeta med detta i skapande, matematik, när vi ska på promenader och utflykter, vi ska läsa böcker om kroppen och evt. samarbeta med andra avd. i huset som har samma tema.

Barnen får också lära känna sin kropp genom rim och ramsor i samling i varje grupp och sånger om kroppsdelar. Vi kommer att genomföra olika aktiviteter i form av tex promenader och leker med fokus på barnens utveckling och koordinationsförmåga.

Vi kommer att dokumentera med barnen, anteckna barnens tankar och kommentarer. Tillsammans med barnen kommer vi att dokumentera och reflektera med barnen.

Vi kommer att göra miniröris med barnen. Barn yoga och aerobic.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: