Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse med boken "När hundarna kommer"

Skapad 2018-03-02 14:47 i Hedeskolan Kattegatt Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi ska arbeta med temat deckare under ett antal veckor där eleven ska få läsa och analysera en gemensam bok, ta del av olika deckargenrer samt göra muntliga redovisningar i grupp.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi kommer att arbeta med boken När hundarna kommer under ett antal veckor, arbeta med skrivövningar, ha boksamtal och arbeta med kamratrespons. Vi kommer bl.a att använda oss Inläsningstjänst.

Innehåll

Spänningslitteratur

Du kommer att få läsa en spänningsroman som heter "När hundarna kommer" och arbeta med den enskilt och tillsammans med andra. Arbetet kommer att avslutas med någon form av berättande textuppgift.
Det mesta arbetet sker på skoltid men du kan också behöva arbeta hemma och du ansvarar då själv för hur du förfogar över din tid.

 

Syfte

I läsningen kommer du att fortsätta utveckla din förmåga att

formulera dig i tal och skrift och argumentera för en/flera åsikt/er

läsa, analysera, tolka och resonera om innehållet

använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt

* göra skrivuppgifter och arbeta med kamratrespons

* delta i diskussioner omkring innehållet i boken

ta ställning i etiska dilemman som handlar om att ”respektera andra människors egenvärde” och att ta avstånd från kränkande behandling

 

 

 

 

 

Bedömning

Det som kommer att bedömas är din förmåga att:

 • analysera romanen vi har läst och hur väl du för resonemang och drar slutsatser

 • delta i diskussioner omkring innehållet

 • vara aktiv och ge konstruktiv respons kamraters olika inlägg

 • använda dig av de skrivregler som finns gällande tempus, skiljetecken och stavning 

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: