👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nåntunaskolan, teknik, årskurs 5

Skapad 2018-03-02 14:54 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola 5 Teknik
Vad menas med tekniskt system och vad är skillnaden mellan en skiss och en ritning? Det kommer du få reda på under detta arbetsområde.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

Du kommer att få:

 • genomgångar
 • läsa faktatexter
 • se film
 • göra undersökningar av tekniska föremål
 • konstruera tekniskt föremål
 • dokumentera ditt arbete med text och skisser

Mål för arbetsområdet:

Efter avslutat arbetsområde ska du:

 • kunna ge exempel på tekniska föremål i vardagen och på ett enkelt sätt beskriva hur de fungerar
 • känna till begreppen: uppfinning/innovation, tekniska föremål, tekniska system, tekniska frågor, teknisk läskunnighet, teknisk utveckling, komponent, skiss, ritning
 • ha konstruerat minst ett tekniskt föremål och dokumenterat konstruerandet med skiss och text
 • kunna ge exempel på hur teknikutveckling av föremål/system har förändrats över tid

 

Så här kommer arbete att bedömas:

Under arbetets gång observerar jag hur du deltar i diskussioner och genomför par/gruppuppgifter. Jag tittar på hur du dokumenterar ditt arbete med text och bild. Du kommer även att få visa dina kunskaper om tekniska begrepp i skriftligt förhör. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6