Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering höst termin 2018, vår termin 2019. Tema : känslor

Skapad 2018-03-02 15:38 i Förskolan Körvelgatan 2 Fristående förskolor
Förskola
I samband med temat Jag och min omvärld vill vi arbeta med fokus på känslor.

Innehåll

Känslor

 

I samband med temat Jag och min omvärld vill vi arbeta med fokus på känslor.

 

Syfte: Om man är barn eller vuxna så har man många olika känslor, och det är viktigt att barnen vet hur man ska visa sina känslor,  Vi vil därför genom detta temaarbeta ha fokus på, att barnen ger uttryck för sina känslor, men också lära känna igen olika känslor hos sina kompisar.

Vi vill också ha fokus på hur man löser sina konflikter med sina kompisar på ett positivt sätt. Vi vill ha fokus på olika känslor.

Glad, arg, ledsen och rädd.

Mål: Vad vill vi utveckla hos barnet?

 • Att barnen lära känna igen olika känslor.
 • hur man ger uttryck för sina känslor och utveckla förståelse för sin kompisens känslor.
 • hur man kan lösa sina konflikter på ett positivt sätt.
 • Att barnen får ett mera nyanserat språk.

 

Metod: Vi kommer att arbeta i mindre grupper så aktiviteter blir anpassad efter barnens ålder och förmåga. Vi vill jobba med detta tema i 3 dagar i veckan. Samt kommer vi att ha ett forum för barnen där vi prata om olika känslor. Vi läser böcker om känslor och diskuterar om vad som gör oss glada, arga, rädda och ledsen. Hur ska man agera när man är jätte arg, och hur känns det i kroppen när man är jätte glad. Att lära känna olika ansiktsuttryck. Vi vill avslutta tema arbeta med teater, där personalen spelar olika känslor för barnen. Med  små barns grupp vill vi visa olika känslor på kort så att dom lära känna igen. Vi kommer att ta kort på alla barnen med olika uttryck och ha samtal med barnen kring detta. Vi kommer att ha bilderna i barnets häfte bok.

 

Dokumentation: Vi kommer att dokumentera med barnen på unikum. Vi tar bilder, filmar och gör en mapp för alla barn med barnens egna dokumentation.

Vad ska vi dokumentera: Vi ska ha fokus på barnens nyfikenhet, utveckling och lärande.

Vem ska dokumentera: Alla vuxna tar ansvar för att dokumentera 

Utvärdering:

 • vad gick bra.
 • vad kan vi förändra
 • analys och reflektion av arbetet.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: