Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tom mall för pedagogisk planering fritidshem

Skapad 2018-03-02 16:11 i Dalhemsskolan Helsingborg
Grundskola F – 4
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Syfte - varför ska eleven göra detta. Relatera till läroplanen

 

Undervisning och arbetssätt  - hur ska vi arbeta

 

 

Vad tränar vi genom detta -  förmågor

 

 

Genom detta utvecklar vi

 

 

 

Utvärdering - hur vet vi att eleverna lärde sig det vi avsåg med aktiviteten/planeringen

 

Dokumentation  - vad vill vi visa och på vilket sätt  

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: