Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och förändring kap 2

Skapad 2018-03-03 01:12 i Hallens Kyrkskola Åre
Mall för pedagogiska planeringar.
Grundskola 9 Matematik
Vi människor har ett behov att kunna tolka, förstå och förklara saker i världen omkring oss. Det kan vara små saker som att förstå hur kostnaden för ett mobilabonnemang påverkas av antalet samtalade minuter, eller stora saker som sambandet mellan hur snabbt polarisen smälter och mängden koldioxid som släpps ut. För att matematiskt kunna studera och förstå samband och förändringar kan man ta hjälp av funktionsbegreppet. I det här kapitlet kommer du arbeta med samband, funktioner och procentuella förändringar.

Innehåll

 

Centralt innehåll

Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att undersöka förändring, förändringstakt och andra samband.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

 

Undervisning/arbetsformer

Läsa av diagram, tolka grafer och skriva formler

Skriva och tolka räta linjes ekvation

Beräkna procentuell förändring med förändringsfaktor

Beräkna upprepad procentuell förändring

 

Uppgifter bedömning

Begrepp - Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen

Metod - Val av metod och hur väl metoderna genomförs

Problem - Hur väl problem tolkas och löses. Kvalitén på strategier och metoder som används att lösa problem

Resonemang - Föra ett resonemang, kvalitet på slutsatser och analyser

Kommunikation - Kvalitet på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer

 

Undervisningens arbetssätt, arbetsformer

Gemensamma genomgångar

Enskilt arbete

Problemlösning

Prov

 

Hur ska du visa vad du har lärt dig?

 

Genom problemlösningsuppgifter

Genom prov

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: