Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING [Feb18]. (år 6)

Skapad 2018-03-03 09:49 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Grundskola 6 Matematik
TALUPPFATTNING och TALS ANVÄNDNING. De fyra räknesätten. [E-nivå]

Innehåll

Arbetsformer

För att du ska få möjlighet att nå de uppsatta målen kommer du att få möta och bearbeta arbetsområdets innehåll på olika sätt. Under lektionstid kommer vi att ha såväl gemensamma genomgångar som parövningar. Viss tid kommer du att arbeta självständigt. Du kommer att ha tillgång till olika sorters läromedel och vi kommer att ha diskussioner och resonemang. 

 När du har arbetat med det här området ska du:

 • känna till hur vårt talsystem är uppbyggt
 • kunna skriva tal i bråkform, blandad form och decimalform
 • kunna rangordna tal i decimalform och i bråkform
 • kunna göra enkla beräkningar med tal i bråkform (Hur stor är delen?)
 • kunna göra beräkningar med de fyra räknesätten med skriftliga metoder
 • kunna avrundningsreglerna
 • kunna förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen och de fyra räknesäten


Bedömning

Du bedöms …
- på vilket sätt du visar förståelse för dina uppgifter
- på vilket sätt du genomför dina uppgifter 
- på vilket sätt du redovisar dina uppgifter  (strukturerat och med lämpligt/korrekt matematiskt språk)
- på vilket sätt du tolkar och analyserar dina resultat
- på vilket sätt du deltar i matematiska resonemang, tar del av andras argument och för diskussioner framåt

Du kommer att kunna visa dina kunskaper/förmågor genom att ...
- arbeta aktivt vid självständigt arbete
- arbeta aktivt vid par- och gruppövningar
- aktivt delta i resonemang och diskussioner
- utföra skriftliga förhör.

 

Litteratur 
Undvall m fl Gamma. Liber AB, 2016

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
ÅR6.Fyra räknesätten.Feb2018

MULTIPLIKATION MED TAL som slutar på NOLL
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar

MULTIPLIKATION MED 10, 100, 1 000, ...

Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 1a
Beräkna 100 • 3,2 =
Uppgift 1b
Beräkna 0,07 • 1 000 =
Uppgift 1c
Beräkna 100 • 2,755 =
Uppgift 2a
Beräkna 1,1 • 100 =

MULTIPLIKATION MED TAL som slutar på NOLL

Skriv i blandad form
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 2b
Beräkna 400 • 23 =
Uppgift 2c
Beräkna 47 • 2 000 =
Uppgift 3a
Beräkna 30 • 2,7 =
Uppgift 3b
Beräkna 3,75 • 200 =
Uppgift 3c
Beräkna 50 • 0,6 =

DIVISION MED 10, 100, 1 000, ...

Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 4a
Beräkna 45 / 100 =
Uppgift 4b
Beräkna 630 / 1 000 =
Uppgift 4c
Beräkna 0,45 / 100 =

FYRA RÄKNESÄTTEN

Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 5a
ADDITION Beräkna 133,9 + 22,4 =
Uppgift 5c
SUBTRAKTION Beräkna 23,9 - 7,65 =
Uppgift 5b
MULTIPLIKATION Beräkna 0,6 • 62,3 =
Upgift 6a
MULTIPLIKATION Beräkna 1,65 • 0,8 =
Uppgift 6b
DIVISION Beräkna 124,8 / 6 =
Uppgift 6c
DIVISION Beräkna 11,6 / 5 =

Ma
PROBLEMLÖSNING. År 6 (Vt18)

Problemlösning och metoder (P)

Hur du väljer och använder lämpliga matematiska metoder och strategier för att göra beräkningar och lösa problem med hjälp av matematik, Hur du genomför procedurer och beräkningar. Hur du tolkar resultat och drar slutsatser. Hur du värdera valda strategier och metoder,

Kommunikation (K)

Kvaliteten på din redovisning. Hur du använder matematiska uttrycksformer (språk och representation). Hur du för och följer matematiska resonemang. Hur du argumenterar och redogör för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

TID

Uppgift 2 Problemlösningen
Emma är född år 1996. Vilket år fyller hon 15 år?
Inte gjort uppgifter / fel svar
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 2 Kommunikationen
Inte gjort uppgifter / fel svar
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift 4 Problemlösningen
År 2007 fyllde åsas farfar 70 år. Vilket år är han född?
Inte gjort uppgifter / fel svar
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 4 Kommunikationen
Inte redovisat några tankar / felaktig ansats.
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift 6 Problemlösningen
Hur många dagar har oktober, november och december tillsammans?
Inte gjort uppgifter / fel svar
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 6 Kommunikationen
Inte redovisat några tankar / felaktig ansats.
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift 9 Problemlösningen
En film på tv börjar kl 18.50 och slutar 20.25. Hur lång är filmen?
Inte gjort uppgifter / fel svar
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 9 Kommunikationen
Inte redovisat några tankar / felaktig ansats.
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.

PENGAR

Uppgift 1 Problemlösningen
Hur mycket kostar fyra äpplen om de kostar 6 kr styck?
Inte gjort uppgifter / fel svar
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 1 Kommunikationen
Inte redovisat några tankar / felaktig ansats.
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift 3 Problemlösningen
Per handlade för 87,50 kr. Hur mycket fick han tillbaka på en hundralapp?
Inte gjort uppgifter / fel svar
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 3 Kommunikationen
Inte redovisat några tankar / felaktig ansats.
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift 5 Problemlösningen
Lisa sparar på femkronor. Hon har 80 st. Hur mycket är de värda sammanlagt?
Inte gjort uppgifter / fel svar
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 5 Kommunikationen
Inte redovisat några tankar / felaktig ansats.
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift 13 Problemlösningen
Hur många tusenlappar måsteman ha för att detsammanlagt ska vara värda en miljon?
Inte gjort uppgifter / fel svar
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 13 Kommunikationen
Inte redovisat några tankar / felaktig ansats.
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift 15 Problemlösningen
När Kristina åkte till USA köpte hon 400 dollar. För det fick hon betala 3 200 kr. Hur mycket var en dollar värd vid det tillfället?
Inte gjort uppgifter / fel svar
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 15 Kommunikationen
Inte redovisat några tankar / felaktig ansats.
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.

ENHETER

Uppgift 7 Problemlösningen
Hur långt är det mellan Sala och Eskiltuna om man åker vägen över Västerås. (Avläs bild)
Inte gjort uppgifter / fel svar
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 7 Kommunikationen
Inte redovisat några tankar / felaktig ansats.
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift 8 Problemlösningen
En simbassäng är 25 m lång. Lina simmar 200 m. Hur många längder är det?
Inte gjort uppgifter / fel svar
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 8 Kommunikationen
Inte redovisat några tankar / felaktig ansats.
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift 10 Problemlösningen
Michaela har plockat 4 liter hallon som hon ska frysa in. I varje förpackning får det rum 6 dl. Hur många förpackningar behövs?
Inte gjort uppgifter / fel svar
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 10 Kommunikationen
Inte redovisat några tankar / felaktig ansats.
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift 16 Problemlösningen
Vi svenskar äter i genomsnitt 14 kg ägg per år. Hur många kilogram kan man då räkna med att det går åt i en familj med fem personer?
Inte gjort uppgifter / fel svar
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 16 Kommunikationen
Inte redovisat några tankar / felaktig ansats.
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift 17 Problemlösningen
En bil drar 0,8 liter bensin per mil. Hur många liter drar bilen under en resa på 100 mil?
Inte gjort uppgifter / fel svar
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 17 Kommunikationen
Inte redovisat några tankar / felaktig ansats.
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift 18 Problemlösningen
En lastbil kan lasta högst 8 m^3. Hur många lass måste lastbilen köra för att sammanlagt frakta 55 m^3 jord?
Inte gjort uppgifter / fel svar
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 18 Kommunikationen
Inte redovisat några tankar / felaktig ansats.
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.

TAL

Uppgift 11
Vilket tal är störst av 0,4 0,399 0,41 0,490 0,401
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 11
Vilket tal är minst av 0,4 0,399 0,41 0,490 0,401
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 12
Skriv talet "sjuttiofemtusen sjuttiofem" med siffror.
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 14
Vilket tal pekar pilen på?
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: