Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religionskunskap - Hinduism och buddhism åk 6 vt 2018

Skapad 2018-03-03 11:44 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Ett arbete i år 6 om två av världsreligionerna. Vi blickar också tillbaka på syskonreligionerna för att kunna jämföra alla fem.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap Svenska som andraspråk Svenska
Hinduismen är en mycket gammal religion och den kan se olika ut på olika platser. Men vissa tankar är gemensamma för många hinduer, till exempel tanken på återfödelse. Inom buddhismen ska människor följa den gyllende medelvägen. Detta och mycket mer ska du få lära dig nu!

Innehåll

Förmågor och centralt innehåll

I arbetet utvecklar du din kunskap om

När vi startar arbetet börjar vi med att repetera och väcka liv i våra kunskaper om islam, kristendom och judendom. Fokus under arbetet blir sedan att fördjupa oss i hinduism och buddhism. Du får lära dig om heliga platser och rum, ritualer och levnadsregler och resonera kring likheter och skillnader. Du lär dig varför man firar visa högtider och hur levnadssättet hänger ihop med religionen. Frågan VARFÖR är viktig att kunna svara på.  

Du fortsätter att utveckla din resonerande förmåga och får resonera om likheter och skillnader mellan världsreligionerna, om livsfrågor och hur religioner påverkar människors liv. 

Så här kommer vi att arbeta

Vi arbetar tillsammans, i grupp, par och i helklass. Du får också möjlighet att arbeta enskilt. Ibland får du lyssna på läraren som berättar, ibland på kamrater. Du får titta på filmer och lära dig av dem, läsa i läroboken "Upptäck Religion" och arbeta med uppgifter till. 

Några läxor kommer vi att ha. Det blir av repeterande karaktär, eller förberedande. 

Så här visar du dina förmågor och kunskaper

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • resonera om likheter och skillnader mellan religioner.
 • du kan varför man gör på ett visst sätt inom en religion, t.ex. varför man firar en viss högtid eller äter vegetarisk mat.
 • resonera om livsfrågor och vad religioner kan betyda för människor.
 • resonera och argumentera kring vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott till exempel "vad är rätt och fel i vardagen" och "hur är en bra kompis".
 • göra jämförelser mellan kristendomens betydelse förr och nu.
 • söka, hitta och använda information om religion. Välja källor som passar bra för uppgiften och resonera kring varför vissa källor är bättre än andra.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: