👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 8 Kap 5 - Bråk & Procent

Skapad 2018-03-03 12:13 i Frösåkersskolan Östhammar
Bråk och procent år 8
Grundskola 8 Matematik
Bråk och procent möter vi varje dag utan att kanske tänka på det. Vi ser det på matprodukter, vi har det i batterierna och är beroende av det i vår ekonomi. Men hur fungerar det och hur kan vi se till att få ut det bästa av kunskaperna om det?

Innehåll

Inledningsvis repeterar vi hur bråktal fungerar och hur vi räknar med bråktal. Vi kikar på hur vi kan förkorta och förlänga bråktal, hur vi adderar, subtraherar, multiplicerar och dividerar bråktal. Sen går vi över till procent och vad procent är och hur vi kan använda sambandet mellan andelen, delen och det hela. Vi funderar på "Dah-regeln" och vi räknar på situationer där något har ökat eller minskat, lär oss hur ränta fungerar och vad skillnaden är mellan förändringar i procent och i procentenheter.

När du har arbetat med det här området ska du kunna:

 • jämföra storleken hos olika bråk
 • förkorta och förlänga bråk
 • räkna ut procentsatsen
 • förstå och använda procent vid jämförelser
 • addera, subtrahera och multiplicera bråk (röd kurs: även dividera bråk)

Vi arbetar enskilt, i par och i helgrupp. Vi fortsätter att utmana oss. Vi ger inte upp. Vi lär oss av våra misstag. Vi har ett dynamiskt tankesätt.

Mina förmågor är som mina muskler, jag kan träna dem och ju mer jag tränar desto starkare blir jag!

 

 

Themesong för området är:

Mr Blue Sky - Electric Light Orchestra 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Kunskapskrav Matematik SR

Kunskapskrav Matematik SR

E
C
A
Lösa problem med strategier, metoder & modeller
- löser bekanta problem på ett i huvudsak fungerande sätt - väljer strategier och metoder som kräver viss anpassning - bidrar till att formulera modeller
- löser bekanta problem på ett relativt väl sätt - väljer strategier och metoder förhållandevis bra - formulerar enkla modeller som kan kräva någon bearbetning
- löser bekanta problem på ett välfungerande sätt - väljer strategier och metoder med god anpassning - formulerar egna modeller
Resonemang om tillvägagångssätt & rimlighet
- för enkla och till viss del underbyggda resonemang om metod och rimlighet - kan bidra till att ge förslag på andra sätt
- för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om metod och rimlighet - kan ge något förslag på andra sätt
- för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om metod och rimlighet - ge förslag på andra sätt
Matematiska begrepp & uttrycksformer
3 kunskapskrav om begrepp sammanslagna. - Användning - Beskrivning - Relation
- har grundläggande begrepp kännedom - använder dem i huvudsak fungerande - beskriver begreppen ok - växlar mellan begrepp och för enkla resonemang om relationen
- god kännedom om begrepp - använder dem relativt väl - beskriver begreppen relativt ok - växlar mellan begrepp och för utvecklade resonemang om relationen
- mycket god kännedom om begrepp - använder dem väl fungerande - växlar mellan begrepp och för välutvecklade resonemang om relationen
Välja & använda matematiska metoder
- väljer och använder metoder på ett i huvudsak fungerande sätt med viss anpassning - med tillfredställande resultat
- väljer och använder metoder ändamålsenligt med relativt god anpassning - med gott resultat.
- väljer och använder metoder ändamålsenligt och effektivt med god anpassning - med mycket gott resultat.
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
- kan redogöra för och samtala om metod på ett i huvudsak fungerande sätt - använder då matematiska begrepp med viss anpassning till syfte och sammanhang
- kan redogöra för och samtala om metod på ett ändamålsenligt sätt - använder då matematiska begrepp med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang
- kan redogöra för och samtala om metod på ett ändamålsenligt och effektivt sätt - använder då matematiska begrepp med god anpassning till syfte och sammanhang
Framföra & bemöta matematiska argument i resonemang
Framför och bemöter matematiska argument i resonemang på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Framför och bemöter matematiska argument i resonemang på ett sätt som för resonemangen framåt.
Framför och bemöter matematiska argument i resonemang på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.