Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia år 7 VT- 2018

Skapad 2018-03-03 13:00 i Torpskolan Lerum
Grundskola F Historia
Första människorna till romarrikets fall

Innehåll

Historiekunskaper är viktiga eftersom de hjälper dig att förstå hur saker och ting hänger ihop och påverkar varandra. Att utveckla ett historiemedvetande, där du lär dig om händelser förr i tiden, hur de har påverkat oss i dag och utifrån det skapar tankar om framtiden, är både spännande och utmanande. Det är också viktigt att lära sig att använda en historisk referensram för att kunna se hur tidsperioderhändelserpersonerkulturmöten och utvecklingslinjer kan tolkas på olika sätt. Forntiden och antiken är två betydelsefulla historiska epoker, som lagt grunden för mänskligheten och våra moderna samhällen på olika sätt. Därför är det viktigt att du har kunskaper kring dessa tidsperioder. 

Hur ska du visa dina kunskaper i historia? Mer info se matrisen.

  • Genom att föra underbyggda resonemang om ORSAKER och KONSEKVENSER av det som händer.
    T.ex. förklara orsakerna till att människan blir bofast och förklara vilka konsekvenser det får för samhället, styret, ekonomin, olika grupper, miljön osv. 

 

  • Genom att UNDERSÖKA UTVECKLINGSLINJER och beskriva samband mellan olika tidsperioder.
    T.ex. beskriva hur saker hänger ihop och påverkar varandra.

 

  • Genom att använda HISTORISKA BEGREPP.

           T.ex. använda begrepp som forntiden, antiken, flodkulturer osv.

 

Vi kommer under många veckor att arbeta om de första människorna- första bönderna- första städerna- första högkulturerna (Mesopotamien, Egypten), Antiken och sist Romarriket.

Alla elever har fått en historiebok och arbetshäfte bloggen kommer att uppdateras med olika föreläsningar  (ppt) som eleverna kan titta på om de har varit sjuka. 

 

Ni har möjlighet att visa mig skriftligt på två prov och betyget bygger på dessa samt arbetsinsatsen på lektionerna. 

Matriser

Hi
Historia år 7

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tidsperioder
Fakta om olika samhälllen Första provet
  • Hi  C 9
  • Hi  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Utvecklingslinjer
Första provet
Du visar att du kan undersöka några utvecklingslinjer och beskriver då enkla samband och jämförelser mellan olika perioder.
Du visar att du kan undersöka några utvecklingslinjer och beskriver då förhållandevis komplexa samband och jämförelser mellan olika perioder.
Du visar att du kan undersöka några utvecklingslinjer och beskriver då komplexa samband och jämförelser mellan olika perioder.
Kunskaper
Andra provet
Genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang visar du att du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer.
Genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang visar du att du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer.
Genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang visar du att du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer.
Historiska begrepp
Andra provet
  • Hi  E 9
eleven använder historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
eleven använder historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
eleven använder historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: