Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2018-03-03 17:46 i Öjersjö Brunn Partille
Grundskola 4 – 6 Matematik

Innehåll

Mål:

Du kommer att utveckla kunskaper om: 

 • att namnge, konstruera och beskriva geometriska objekt
 • att namnge och beskriva tredimensionella geometriska objekt
 • att jämföra, uppskatta och mäta längd, massa samt volym
 • att omvandla längd- och volymenheter
 • att mäta och beräkna omkrets

Hur kommer du få lära dig? 

Vi kommer behandla ämnet med hjälp av:

 • genomgångar
 • diskussion i helklass och mindre grupper
 • arbete i Koll på matematik
 • andra aktiviteter

Hur visar du dina kunskaper?

 • det dagliga arbetet på lektionerna
 • muntliga diskussioner och resonemang
 • Mattekollen 1, 2 och 3
 • två test

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Geometri

På väg mot godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Jag:
Högre nivå
Problemlösning
- formulerar och löser problem genom att använda strategier och metoder som passar problemet - tolkar enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll - tolkar resultat och drar relevant slutsats
Begrepp
- känner igen, namnger och beskriver tvådimensionella och tredimensionella objekt t.ex. romb, parallellogram, cirkel - beskriver geometriska objekt genom att använda lämpliga ord som t.ex. sida, hörn och motstående sidor - jämför geometriska objekt efter egenskaper som form och vinklar - hanterar enhetsbyten inom längd, massa och volym - reflekterar över vilken längdenhet som är lämplig att använda t.ex. för att berätta hur långt det är till skolan - några vanliga prefix t.ex. milli, centi, deci, kilo
Metod
jämför och storleksordnar längder, massa och volym - gör rimliga uppskattningar av längd i olika sammanhang - mäter längd med hjälp av olika mätredskap och standardiserade enheter t.ex. cm - mäter massa och volym med hjälp av olika mätredskap och standardiserade enheter t.ex. ml, cl och kg - bestämmer omkrets för tvådimensionella geometriska objekt
Kommunikation och resonemang
- ställer frågor, framför och bemöter matematiska resonemang om geometriska objekt, massa och volym - beskriver geometriska objekt på olika sätt t.ex. bilder, ord och figurer - redovisar kunskaper på olika sätt. Bilder, ord eller matematiska symboler och växlar mellan dess
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: