👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2018-03-03 19:09 i Sofiebergsskolan Halmstad
Grundskola 3 SO (år 1-3)
I detta arbetsområde kommer du att få lära dig om hur det var att leva på stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Innehåll

 

Vad ska jag lära mig?

 • Hur det var att leva på forntiden.

 • Skillnader och likheter mellan stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

 • När forntiden ägde rum, utifrån en tidslinje.

 

Hur ska jag lära mig?

 • Genom att läsa faktatexter.

 • Genom att titta på filmer om forntiden.

 • Genom att delta i samtal och diskussioner.

 • Genom att göra en egen tidslinje över forntiden.

 • Genom att reflektera över likheter och skillnader vad det gäller hur vi lever nu och hur det var att leva på forntiden.

 

Hur ska jag visa vad jag har lärt mig?

 • Genom att berätta något om stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

 • Genom att muntligt och skriftligt beskriva hur det var att leva på forntiden.

 • Genom att göra jämförelser mellan stenåldern, bronsåldern och järnåldern samt genom att göra jämförelser mellan forntiden och vår tid idag.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3

Matriser

SO
So Forntiden

Grund
Utmaning
Tidsbegrepp
Känna till tidsbegreppen stenåldern, bronsåldern och järnåldern och vad som kännetecknar dem. Kunna berätta något om människans vandringar, samlande och jakt samt införande av jordbruk.
Du är bekant med tidsbegreppen stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du kan kort berätta något om det du lärt dig om hur människorna under forntiden levde.
Du kan tidsbegreppen stenåldern, bronsåldern och järnåldern och kan berätta om några livsvillkor för människorna på forntiden. Du berättar utförligt om människornas liv.
Jämförelser
Förmågan att jämföra och se likheter och skillnader mellan livet på Forntiden och nu. Förmågan att se likheter och skillnader mellan de olika tidsepokerna stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Du nämner någon skillnad och/eller likhet mellan nutid och dåtid. Du nämner någon skillnad och/eller likhet mellan de olika tidsepokerna.
Du nämner flera olika skillnader och likheter mellan dåtid och nutid. Du nämner flera olika skillnader och likheter mellan de olika tidsepokerna. Du gör egna reflektioner/förklaringar kring de skillnader och likheter, som du hittar.
Tidslinje
Kunna förstå en tidslinje och begreppen dåtid, nutid och framtid
Du kan avläsa en enkel tidslinje. Du kan förklara begreppen dåtid, nutid och framtid.
Spår av forntiden
Eleven beskriver hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
Du kan ge något exempel på spår av forntiden i naturen.
Du kan ge några exempel på spår av forntiden i naturen.