Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfa kapitel 4

Skapad 2018-03-04 06:56 i Råå Södra Skola Helsingborg
Tid, tabeller och diagram.
Grundskola 4 Matematik
I detta kapitel arbetar vi med multiplikation, division och medelvärde.

Innehåll

Målet med undervisningen

Du ska förstå sambandet mellan multiplikation och division

Du ska kunna räkna multiplikation i flera steg

Du ska kunna räkna multiplikation med uppställning

Du ska kunna räkna kort division

Du ska kunna beräkna medelvärde

Undervisning och arbetssätt

Vi arbetar i hel- och halvklass med gemensamma genomgångar och individuell träning.

Till varje avsnitt finns tre olika nivåer som alla utvecklar fakta, förståelse och analysförmåga. 

Vi tränar olika strategier och att berätta hur vi löser problem och matteuppgifter. 

Du kommer att arbeta enskilt och i grupp.

Du kommer att arbeta med matematikboken Alfa.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

Ditt deltagande i diskussioner vid genomgångar och vid samtal.

Hur du löser uppgifter och redovisar dina tankar.

Resultat diagnos 4

.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matematik 4

Behöver hjälp
Ja men är osäker
Ja
Ja, är säker
Du förstår sambandet mellan multiplikation och division
Du kan räkna multiplikation i flera steg
Du kan räkna multiplikation med uppställning
Du kan räkna med kort division
Du kam beräkna medelvärde
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: