Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska - Das Wetter

Skapad 2018-03-04 10:30 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Väderprat! Nu tar vi oss an vädret och årstiderna och målet är att du ska kunna beskriva årstider och väder i olika delar av ett land. Du ska också lära dig att förstå och ge vägbeskrivningar på tyska.

Innehåll

Mål kapitel 8  -  Wie ist das Wetter?

 

Efter att du har avslutat detta kapitel ska du:

 

·         kunna årstiderna

·         kunna tala om vädret

·         skriva en väderleksrapport

·         skapa och spela in en väderleksrapport

·         kunna fråga efter vägen

·         kunna ge en vägbeskrivning

 

 

För att nå målen behöver du repetera och lära dig följande:

 

·         ord och uttryck som t ex månader, årstider, väder och vägbeskrivning

 

 

 

Vecka

 

15                  Wie ist das Wetter?

                      Läxa: årstiderna och ord för att beskriva vädret

 

16                  Presentation väder –se instruktioner

                      Inlämning: karta, text och inspelning

 

17                  Wo kann man hier ...?

Läxa: ord och fraser för att beskriva vägen – se handout

 

Bedömning

 

Följande förmågor kommer att bedömas efter avslutat arbete med arbetsområdet:

 

·         hur eleven förstår och tolkar innehållet i talat språk och olika slags texter

·         hur eleven formulerar sig och kommunicerar i tal och skrift

·         hur eleven använder språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd

·         hur eleven anpassar språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

·         hur eleven reflekterar över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar i världen där tyska används.


 

Uppgifter

  • Wettervorhersage

Matriser

M2
Kunskapskrav - moderna språk 6-9 Ärentunaskolan

RECEPTION - förståelse

Har arbetat med
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Lyssna
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Läsa
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra för innehåll
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra och kommentera innehåll och detaljer.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer.
Agera utifrån budskap och instruktioner
Du visar din förståelse genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med godtagbart resultat.
Du visar din förståelse genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med tillfredsställande resultat.
Du visar din förståelse genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med gott resultat.
Använda strategier för att föstå
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du välja och använda dig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterana kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning.
Urval
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.

PRODUKTION - tala och skriva

Har arbetat med
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Tala
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Skriva
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

INTERAKTION - till exempel att samtala

Har arbetat med
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Interaktion
I muntlig och skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte , mottagare och situation.
Använda strategier för att kommunicera
Du kan välja och använda dig av någon strategi som i löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

REFLEKTION - liv, samhälle och kultur

Har arbetat med
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: