Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk, åk 7, v 10-13

Skapad 2018-03-04 11:34 i Västra skolan Falun
En planering som tar upp arbetsområde Ordklasser
Grundskola 7 Svenska som andraspråk
Grammatik är språkets verktygslåda. Det är viktigt att djupstudera, t.ex. ordklasser, vid språkinlärning men också då du redan kan ett språk. Genom kunskap om språk blir det lättare att utveckla sina språkkunskaper men också lättare att lära sig nya språk. Under några veckor framöver ska vi jobba med 9 ordklasser.

Innehåll

Syfte

Meningen med ämnet svenska som andraspråk är bland annat att du ska kunna formulera dig i tal och skrift för olika typer av texter. Både skönlitterära texter som sagor och noveller men även för mer formella texter som faktatexter och ansökningar. Då är det viktigt att ha koll på språkets struktur och normer, alltså vad som anses vara "rätt".

Genomförande

Vi kommer tillsammans gå igenom de nio ordklasserna; substantiv, adjektiv, verb, räkneord, adverb, interjektioner, konjunktioner, prepositioner och pronomen. Vi kommer att ha gemensamma genomgångar men ni kommer också att få träna praktiskt genom instuderingsfrågor.

Bedömning

Bedömning kommer att ske genom ett skriftligt prov kring påsk.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
    SvA  7-9
  • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
    SvA  7-9

Matriser

SvA
Ordklasser - nio ordklasser

Bedömningsmatris - nio ordklasser

 Ha kunskaper om språket som gör det möjligt att göra iakttagelser av eget och andras språkbruk
Nivå 1
Håller på att lära sig
Nivå 2
Grundläggande kunskaper
Nivå 3
Utvecklade kunskaper
Nivå 4
Avancerade kunskaper
Substantiv
Har svårt att identifiera substantiv i en given text eller mening. Har svårt att förstå ordklassens funktion.
Kan identifiera ett substantiv i en given text eller mening.
Förstår skillnaden mellan abstrakta och konkreta substantiv. Förstår skillnaden mellan substantiv som står skrivna i bestämd respektive obestämd form. Är medveten om att substantiv är indelade i ental och flertal (numerus). Är medveten om att substantiv är indelade i genus (n- och t-ord). Är medveten om att substantiv är indelade i kasus (grundform och ägandeform)
Kan fritt och ledigt se skillnad mellan abstrakta och konkreta substantiv. Kan fritt och ledigt se skillnad mellan substantiv som står skriva i bestämd respektive obestämd form. Är förtrogen med att dela in substantiv i ental respektive flertal (numerus). Är förtrogen med genus (n- och t-ord). Är förtrogen med kasus (grundform och ägandeform)
Pronomen
Har svårt att identifiera pronomen i en given text eller mening. Har svårt att förstå ordklassens funktion.
Kan identifiera ett pronomen i en given text eller mening.
Kan identifiera och skilja mellan flera olika slags pronomen. Förstår skillnaden mellan pronomen i singularis och plural. Förstår skillnaden mellan pronomen som står i subjektsform, objektsform och genitivform.
Kan identifiera och skilja mellan alla slags pronomen. Kan utifrån en given text identifiera vilket berättarperspektiv författaren använt. Det innebär att man kan avläsa huruvida texten är skriven i första, andra eller tredje person.
Adjektiv
Har svårt att identifiera adjektiv i en given text eller mening. Har svårt att förstå ordklassens funktion.
Kan identifiera ett adjektiv i en given text eller mening.
Kan fritt och ledigt komparera ett adjektiv.
Kan komparera åtskilliga oregelbundna adjektiv.
Verb
Har svårt att identifiera verb i en given text eller mening. Har svårt att förstå ordklassens funktion.
Kan identifiera ett verb i en given text eller mening.
Förstår skillnaden mellan olika tempus. Kan ta tema på olika verb.
Behärskar alla tempus. Kan utifrån en given text identifiera vilket tempus författaren använt. Det innebär att man kan avläsa huruvida texten är skriven nutid, dåtid eller framtid.
Adverb
Har svårt att identifiera adverb i en given text eller mening. Har svårt att förstå ordklassens funktion.
Kan identifiera ett adverb i en given text eller mening.
Kan identifiera tidsadverb, sättsadverb och rumsadverb. Förstår skillnaden mellan adjektiv och adverb.
Förstår skillnaden mellan adverb som ordklass och adverb(al) som satsdel.
Prepositioner
vHar svårt att identifiera prepositioner i en given text eller mening. Har svårt att förstå ordklassens
Kan identifiera en preposition i en given text eller mening.
Känner (kan räkna upp) till alla prepositioner.
Konjunktioner
Har svårt att identifiera konjunktioner i en given text eller mening. Har svårt att förstå ordklassens funktion.
Kan identifiera en konjunktion i en given text eller mening.
Förstår betydelsen hos olika slags konjunktioner.och kan skilja mellan dem.
Kan i en given text identifiera konjunktioner av olika slag, t ex orsakskonjunktion eller villkorskonjunktion. Är förtrogen med hur man använder sig av olika slags konjunktioner.
Räkneord
Har svårt att identifiera räkneord i en given text eller mening. Har svårt att förstå ordklassens funktion.
Kan identifiera ett räkneord i en given text eller mening.
Förstår skillnaden mellan grundtal och ordningstal.
Interjektioner
Har svårt att identifiera interjektioner i en given text eller mening. Har svårt att förstå ordklassens funktion.
Kan identifiera en interjektion i en given text eller mening.
Känner till (kan räkna upp) alla interjektioner.
Subjunktioner
Har svårt att identifiera subjunktioner i en given text eller mening. Har svårt att förstå ordklassens funktion.
Kan identifiera en subjunktion i en given text eller mening.
Förstår betydelsen hos subjunktioner.och att de inleder bisatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: