Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Volym åk 2

Skapad 2018-03-04 12:27 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola 2 Matematik
Volym kan vara flera saker. Vi talar om ljudvolym, att den kan vara hög eller låg. Vi pratar om att höja och sänka volymen. Men mäta volym? Hur stor volym har en behållare? Hur mäter jag volymen av en behållare? Behållare kan se olika ut men ändå ha lika stor volym.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

I arbetsområdet kommer vi arbeta mycket praktiskt. Vi kommer mäta med med icke standardiserade- och standardiserade mått. Vi kommer jämföra, uppskatta och mäta volymen av olika behållare i liter och deciliter. När vi arbetar praktiskt gör vi det i halvklass och i mindre grupper. Vi övar även enskilt på att omvandla volym mellan dl och liter samt att öva begreppen större/mindre volym och minst och störst volym.

Mål för arbetsområdet:

- kunna mäta volym med icke standardiserade och standardiserade måttenheter.

- kunna jämföra volymen vatten i olika behållare.

- kunna lösa problem kopplande till volym

- Kunna använda begreppen större/mindre volym än

Så här kommer arbete att bedömas:

Arbetet kommer att bedömas kontinuerligt under arbetet samt med en avslutande diagnos.

De fem förmågorna.

Det finns fem förmågor som genomsyrar läroplanen och alla lärares planering. Dessa förmågor är centrala så till vida att de ska genomsyra elevernas hela skolgång.

 • Analysförmåga, beskriva orsaker och konsekvenser, jämföra och förklara samband.
 • Kommunikativ förmåga, samtala, diskutera, framföra och bemöta argument och redogöra.
 • Metakognitiv förmåga, tolka värdera, avgöra rimlighet, välja strategi, pröva och ompröva.
 • Procedurförmåga, söka, samla, granska information, avgöra källors användbarhet.
 • Begreppslig förmåga, förstå vad centrala begrepp betyder, använda och relatera begrepp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll

 • Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3

Matriser

Ma
LPP Nåntunaskolan mall (här skriver du in områdets namn)

Rubrik 1

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Aspekt 1
Ny aspekt
Ny aspekt

Ma
Självskattning elev

Ledsen gubbe
Osäker gubbe
Glad gubbe
Aspekt 1
Ny aspekt
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: