Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Studiebesök

Skapad 2018-03-04 13:37 i Ljungbergsgymnasiet Borlänge
Gymnasiesärskola Språk och kommunikation, SPR Individ och samhälle, INI
Under vårterminen 2018 kommer elever på individuella programmet att göra studiebesök på olika platser runt om i stan. Vi tar oss fram med lokalbuss. Undervisningen kopplas till ämnesområdena INI och SPR.

Innehåll

 

 

Studiebesök för elever på individuella programmet under vårterminen 2018.

Studiebesöken är de första i en  planerad längre serie. De har valts ut utifrån elevernas intressen och förförståelse.

Varje studiebesök förbereds genom anknytande filmer, bilder och samtal.

Eleverna kommer att ha  med sig en egen fråga att ställa till våra guider.

Studiebesöken dokumenteras genom att de fotograferas. Bilderna blir till spiralade böcker som används som läromedel /stöd för

att minnas samt återberätta elevernas upplevelser/lärande.

 

Studiebesök under perioden januari-mars       

 •            Dala Airport
 •       Stora Tuna kyrka
 •         Räddningstjänsten
 •       Ikea
 •       Gästis, korttidsboende

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika yrkesområden och vad de bidrar med.
  INI  -
 • Olika boendeformer i vuxenlivet.
  INI  -
 • Hemorten eller närområdet, Sverige, ursprungslandet och världen. Geografiska platser som har betydelse för eleven eller är aktuella i medierna.
  INI  -
 • Hemortens eller närområdets historia. Vad platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta.
  INI  -
 • Kristendomens påverkan på kulturen i det svenska samhället, till exempel helgdagar och ritualer.
  INI  -
 • Etiska frågor och livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel droger och jämställdhet. Livsfrågor i samband med födelse, liv och död.
  INI  -
 • Kommunikation för olika syften och i olika sammanhang, till exempel för att skapa kontakt, uttrycka önskemål och svara.
  SPR  -
 • Samspelets olika faser: initiera, upprätthålla och avsluta.
  SPR  -
 • Berätta, återberätta och beskriva händelser och berättelser med hjälp av olika kommunikativa redskap.
  SPR  -
 • Ord, begrepp och symboler för att kommunicera och samspela med andra.
  SPR  -
 • Minnesstöd i vardagen, till exempel bilder, fotografier och scheman.
  SPR  -
 • Information från olika källor, till exempel skyltar som visar på öppettider, övergångsställe och järnvägsstation.
  SPR  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: