Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och tals användning

Skapad 2018-03-04 14:13 i Furulidsskolan Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 Matematik
Taluppfattning, addition och subtraktion med stora tal.

Innehåll

Vi inleder kapitlet med vårt talsystem där ni får arbeta med stora tal upp till

1 000 000. Vi arbetar vidare med tallinjen, talens ordning och att storleksordna tal.

Därefter följer taluppfattning, addition och subtraktion med stora tal och att växla över en eller flera nollor. Vi kommer att göra uträkningar med en eller flera termer och vi kommer att öva på att använda miniräknare.

Vi arbetar även i det här kapitlet med problemlösning, begrepp, metoder, kommunikation och resonemang.

 

Konkretisering av mål

Du kommer att utveckla kunskaper om:

·       positionssystemet inom talområdet 0-1 000 000

·       att addera och subtrahera tal inom talområdet 0-10 000

·       att redovisa textuppgifter

·       att använda miniräknare

 

Arbetssätt

·         Vi kommer att arbeta med uppgifterna i kapitlet samt med tillhörande förmågor och arbetsblad. Gemensamma genomgångar på tavlan kommer att inleda många lektioner samt repetitioner. Vi samtalar tillsammans om olika tal och problem både i helklass och i grupp.

·         Dessutom finns Projekt att fördjupa sig i samt Kängurumatematik som extra material. Extra övningar i NOMP finns på dator och Ipad. Jag kommer att lägga in en eller ett par utvärderingar av lektionspass vid enstaka tillfällen. Kapitlet avslutas med en test.

 

Bedömning

Du får visa dina kunskaper genom:

·       det dagliga arbetet under lektionerna

·       muntliga diskussioner och resonemang

·       mattekollen 1, 2 och 3

·       olika tester

Jag kommer också att titta på hur du presenterar dina uträkningar och svar. Kapitlet avslutas med en test.

 

Dokumentation

·         All dokumentation samt uträkningar sker i den egna skrivboken som rättas varje vecka. Dokumentation för projekt sker i projekt-skrivboken. Övrigt material sparar du i din pärm.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: