Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi - Syror och Baser

Skapad 2018-03-04 14:51 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Kemi
Citroner smakar surt. Men okända kemikalier får man däremot aldrig smaka på. Finns det något annat sätt att ta reda på hur sura de är? Baser är rengöringsmedel. Kan du förklara varför? Och varför måste man ha handskar på sig när man använder dem?

Innehåll

Konkretisering av kunskapskraven (Det här ska du kunna):

 • Syror är sura.
 • Baser är motsatsen till syror.
 • Olika indikatorer, som visar om ett ämne är surt eller basiskt.
 • Neutralt är varken surt eller basiskt.
 • pH-skalan.
 • Syror och baser i din vardag.
 • Starka syror: Saltsyra, Salpetersyra och Svavelsyra.
 • En stark bas är Natriumhydroxid.
 • Starka syror och starka baser är frätande.
 • Miljöpåverkan: Försurning av skog, mark och vatten.
 • Hur motverkar man försurning?

Luft:

 • Luft är en blandning av olika gaser.
 • Kväve och syre är de viktigaste gaserna i luften.
 • Ozon - en gas på liv och död.
 • Miljöpåverkan: Ozonförtunning.
 • Hur kan vi motverka ozonförtunning?

Begreppsordlista:

 • syra
 • bas
 • indikator
 • neutralt
 • pH-skalan
 • Starka syror
 • Starka baser
 • koncentrerad
 • frätande
 • atmosfären
 • ozonmolekyl
 • UV-ljus
 • ozonskiktet

 

Kemiska ämnen att känna till:

 • BTB
 • Fenolftalein
 • pH-papper
 • Kolsyra
 • Fosforsyra
 • Saltsyra
 • Salpetersyra
 • Svavelsyra
 • Natriumhydroxid
 • Kalk
 • Kväve
 • Syre
 • ozon
 • Freon

Arbetssätt:

 • Genomgångar
 • Demostrationer
 • Klassrumsdiskussioner
 • Laborationer/praktiska övningar
 • Genomgång av att skriva laborations-rapport
 • Film
 • Arbetsblad
 • Instuderingsfrågor
 • Kemiboken (spektrum-blå): sid; 52-65 och sid; 66-74 (Luft och Ozon)

Lyssna till ljudbok (spektrums hemsida):

https://webbapp.liber.se/spektrum-kemi/#

 

Bedömning:

 • Ditt aktiva deltagande underlektionstid
 • Deltagande vid de praktiska momenten
 • Startuppgifter
 • inlämningsuppgifter
 • Prov i slutet av arbetsområdet

Uppgifter

 • Ordlista Syror och Baser

 • Kemiska ämnen

 • Kemiplanering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Matris Kemi

E
C
A
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvense.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Kemiska processer och samband i naturen
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Kemi i vardag och samhälle
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Påverkan på miljön & hållbar utveckling
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: