Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rondellen och Bildanalys skulptur

Skapad 2018-03-04 15:20 i Tångaskolan Falkenberg
Förmågor och färdigheter i Bild du nått under hösten -15
Grundskola 7 Bild
Rondellen - rondellfigur om Frihet + Bildanalys - skulptur

Innehåll

Rondellen - på temat FRIHET och Bildanalys - skulptur

Rondellen - en arbetsuppgift som sträcker sig över mer än 7 veckor som finns i Classroom då ni ska:

- skissa av rondellen utanför Willys,
- du gör flera förslag till rondellfigur i bildsalen på temat FRIHET 
- du formar din rondellfigur i lera och målar den,
- du tar ett foto på din figur och monterar den med hjälp av din Ipad i ett foto på rondellen som finns i Classroom,
- du avslutar ditt arbete med att samla alla arbeten i ett häfte och skriver en presentation om ditt resultat, dina erfarenheter och egen reflektion om hur det har gått att arbeta med Rondellen. 

Du ska klicka i matrisen var du tycker att du själv finns och sedan kommer jag att lägga in en bedömning i samma matris. 

 

Bildanalys av skulptur utifrån Daliskulptur - se uppgift längst ner

1. Skiss av rondellen
- Cirklar och runda saker: Vi går igenom hur man får något att se runt ut när man inte ser det rakt framifrån. 
Skafferiet! 
- Vi arbetar utomhus och du skissar av rondellen vid Willys. I klassrummet fyller du på med gråskala och kontrollerar perspektiv, avstånd och korrekthet. Tänk på att det är bra att ha med detaljer, att det syns vad allting är och gärna att du får djup i bilden.


2. Förslag på Rondellfigur
Tema och inspiration:
*Frihet - vi googlar på Frihet
*Laleh - Jag vill vara mig själv
*Niki de Saint Phalle - skulptör
Skissa i ditt block olika förslag på något som kan passa i rondellen. Förslagen kan kopplas till ovan inspirationskällor såsom: Frihet, Laleh-"Jag vill vara mig själv" och Niki de Saint Phalle´s skulpturer eller har du en egen idé om vad som du som är frihet för dej! Försök att få känslan i skiss och lera!
Om du vill kan du skissa på genomskinligt papper, så att du kan lägga det ovanpå din skiss och se hur det passar. Ju fler förslag desto bättre. Minst tre.

3. Forma din Rondellfigur
Vi går igenom hur leran fungerar och ni börjar forma er skulptur. Vi tränar och gör människofiguren i lera tillsammans. Använd din skiss för att efterlikna den.

4. Montage
Ta ett foto på din figur. Se till att bilden inte blir för mörk! Lägg in bilden i appen Adobe Photoshop Mix. Lägg in ett foto av rondellen. Klipp ut noga runt kanterna. Klistra in skulpturen i rondellen.

5. PRESENTATION - Skriv din presentation av ditt förslag till Rondellfigur på temat Frihet
*Min presentation om mitt arbete med "Rondellen"*
Mitt förslag är en .......
Den passar bra in på temat frihet för att........
När man ser den så tänker man på ..............
Jag är nöjd med min idé för att (beskriv detaljerat något speciellt som du är nöjd med)............
En sak som jag kunde gjort bättre är ................
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
BILDANALYS SKULPTUR
Iaktta (titta noga på):
Vad lägger du märke till först?
Vad gör mannen?

Fundera: 
Varför är klotet inte runt?
Varför är mannen inuti?
Varför är det en bloddroppe längst ner?
Vad händer i "nästa" bild tror du? Vad händer sen?

Budskap: 
Vad berättar den här bilden om?

De här kunskapskraven är kopplade till arbetsområdet:

Se matriserna nedan.

Så här kommer vi att träna dig gällande ansvar och inflytande i arbetsområdet:

Eleverna ska vara delaktiga, ska ta hand om materialen och sina arbetsplatser samt ska respektera tidsramarna för varje uppgift.
Eleverna ska ha möjlighet för att bedöma sig själva, undervisningarna och uppgifterna.
Eleverna ska få en 
kontinuerlig feedback.

 

 

 

Så här kommer vi att utvärdera arbetsområdet:

Eleverna ska skriva en presentation med reflektioner .

Först klickar eleverna i matrisen på var de tycker att de ligger sedan klickar lärare i matrisen och visar vilka kunskapskrav de nått.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 9
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 9
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
  Bl  E 9
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  C 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  C 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
  Bl  C 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  C 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
  Bl  C 9
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  C 9
 • Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
  Bl  C 9
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  A 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
  Bl  A 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  A 9

Matriser

Bl
Bild kunskapskrav år 7-9

E
C
A
Framställa olika typer av berättande och informativa bilder
Dina skisser och ditt förslag på en skulptur som handlar om Frihet
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl ge nomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Använda olika tekniker för att skapa uttryck
Hur du arbetar med: - skisspenna - lera - iPad för bildbearbetning
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Kombinera bildelement
Skisserna Rondellfiguren i lera
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Utveckla idéer
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Presentera bilder med anpassning till syfte och sammanhang
Hur du kan hitta på en rondellfigur som passar i rondellen utanför Willys och som samtidigt handlar om Frihet
Eleven kan presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Formulera och välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Omdöme om arbetsprocessen
Hur du lämnar in ditt arbete och hur du skriver presentationen om din rondellfigur.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Tolka bilder och kultur
Bildanalysen med "Mannen i klotet" (Skulptur utifrån en Dalimålning)
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Beskriva bilder och verk
Bildanalysen med "Mannen i klotet" (Skulptur utifrån en Dalimålning)
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: