👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen åk 8

Skapad 2018-03-04 15:45 i Furulunds skola F-6 Partille
Grundskola 8 Bild
Vi jobbar med att öva på människans kroppsproportioner och hur en kropp ser ut ur olika vinklar. Du testar några olika tekniker och inlämningen i denna kurs blir en skulptur med "rätt" proportioner med "Kärlek" som gestaltningstema.

Innehåll

Tekniker: 

kol, grafit, blyerts, lera/gips

Vi har jobbat med människans proportioner mha av kroppki och att rita av fotografier.

Vi har övat på att skapa bilder i ett syfte- nämligen i vårt kärlekstema. 

Vi har tittat på olika kända skulpturer och jobbat med att skapa en kärleksskulptur i antingen modellera, självtorkande lera eller gips.

Ni har fått göra en reflektion i ett googleformulär efter det avslutade praktiska arbetet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Bedömningsmatris i BILD skolår 7-9

MATRIS FÖR BILD

>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
Tekniker, framställa bilder
Har börjat hantera material och tekniker men måste öva mer på det.
Är på väg att lära sig att hantera material och tekniker men måste öva mer.
Kan hantera material och tekniker. Den personliga stilen är på väg att utvecklas. Uppgifterna har en viss teknisk kvalitet.
Kan hantera material och tekniker på ett säkert sätt. Har hittat en personlig stil, använder och finslipar den. Uppgifterna är genomgående av hög teknisk kvalitet.
Självständighet
Behöver hjälp, inspiration och råd och måste "puffas" igång med uppgiften. Måsta ha tydliga instruktioner.
Kan ibland behöva hjälp och inspiration för att komma igång. Vågar inte riktigt prova egna ideér. Kan följa instruktioner ett steg i taget.
Tar egna initiativ. Kommer med egna ideér men behöver ibland råd och stöd för att genomföra dem. Kan följa instruktioner i flera steg.
Arbetar självständigt. Kan och vågar fullfölja sina egna ideér. Kan följa och utmana instruktioner.
Variation, kreativitet
Provar sällan nya sätt att arbeta med färg, form , komposition eller material. Behöver hjälp med att hitta ideér om utförandet av uppgiften.
Gör försök att prova nya sätt att arbeta med färg, form , komposition eller material. Använder mest andras idéer.
Varierar sig genom att hitta olika sätt att använda färg, form, komposition eller material. Har egna ideér och finner ibland oväntade lösningar.
Varierar sitt sätt att använda färg, form, komposition och material på nya oväntade sätt. Experimenterar, är villig att ta risker och ger arbetet en personlig prägel.
Presentationsförmåga
Har ett otydligt budskap i sitt arbete.
Har en tanke med budskapet i arbetet men det framgår inte för betraktaren utan förklaring.
Har en klar tanke med budskapet i arbetet men ibland krävs en förklaring för betraktaren.
Har en klar tanke med budskapet i arbetet och det framgår tydligt till betraktaren.
Analysera, tolka, kritiskt granska
Kan med hjälp göra enklare beskrivningar av bilder. Kan med hjälp kritiskt granska enklare bilder.
Kan göra enklare bildanalyser och tolkningar. Kan granska enklare bilder.
Kan göra bildanalyser som innehåller egna slutsatser, tolkningar. Börjar förstå vad färg, form och text har för betydelse. Kan kritiskt granska bilder.
Kan göra bildanalyser som innehåller egna slutsatser, tolkningar och personliga reflektioner. Förstår vad färg, form och text har för betydelse. Kan kritiskt granska alla slags bilder.
Bild, kulturhistorisk allmänbildning
Känner till någon konstnär och dess konstverk. Har börjat använda ämnesspecifika begrepp.
Känner till några konstnärer och deras verk. Kan förklara en del ämnesspecifika begrepp.
Känner till olika konstnärer, kan placera dem rätt i tiden och kan känna igen deras stil. Har börjat använda ämnesspecifika begrepp i analys och reflektion på relevant sätt.
Kan hitta likheter och skillnader hos olika konstnärer och konststilar samt placera dem rätt i tid. Har inblick i aktuella kulturhändelser. Använder ämnesspecifika begrepp i analys och reflektion på relevant sätt.