Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Volym

Skapad 2018-03-04 15:56 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 4 – 5 Matematik
Vi lär oss om liter, deciliter, centiliter och milliliter

Innehåll

I det här området kommer du att få lära dig om de olika volymenheterna.

Undervisningen kommer att bestå av:

 • gemensamma genomgångar
 • konkret material
 • eget arbete
 • problemlösning

 

När vi arbetat färdigt med området ska du kunna:

 • lösa enklare problem som handlar om volym
 • omvandla volymenheterna, t.ex. 2l = 20 dl
 • jämföra olika volymenheter

 

Begrepp:

liter, deciliter, centiliter, milliliter, hälften, tesked, matsked, kryddmått

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: