Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges geografi

Skapad 2018-03-04 16:05 i Montessoriskolan Vaxholm Grundskolor
Sveriges geografi
Grundskola 3 – 4 Geografi
Sverige Vi kommer att arbeta med Sveriges landsdelar och landskap Vi kommer att få lära oss hur vårt land ser ut, fakta om vårt klimat och hur olika det är i olika delar av landet. Vi kommer också att träna på att använda kartboken och lära oss vad de olika färgerna och symbolerna innebär.

Innehåll

Arbetsområdet sträcker sig från v 8  t o m  v 13

Mål  (centralt innehåll och konkretiserade mål)

När vi har arbetat med detta område ska du kunna:

- namnen på Sveriges olika landsdelar

- namnen på de svenska landskapen

- var landskapen ligger

- särskilt mycket om ett av landskapen, vilket du får redovisa för klassen

- väderstrecken norr, söder, väster, öster

- namnen på våra grannländer

- namnen på omgivande hav

- hitta på kartan och kunna några av kartans symboler och färger

- Sveriges större sjöar, älvar, berg och städer

- se skillnader i klimatet i olika delar av Sverige

- Sveriges olika landskapstyper som kust-, skogs-, jordbruks- och fjällandskap

- veta en hel del om Sveriges naturresurser och hur vi använder dem

- förklara varför det bor fler människor i vissa områden

Bedömning ( kunskapskrav )

Du får visa dina kunskaper genom att:

- redovisa dina egna arbeten både muntligt och skriftligt

- skriftliga prov

- visa landskap, större sjöar, älvar och större städer på en blindkarta

Undervisning 

Vi kommer att arbeta enskilt, i grupp och i helklass.
Det kommer att bli:
- gemensamma genomgångar om t ex kartkunskap, naturtillgångar, hur naturtillgångar har påverkat människan
- filmer
- diskussion om filmer och om texter som vi har läst
- diskussioner t ex jämförelser mellan levnadsvillkor i olika delar av landet

- VT

- eget arbete med ett landskap keynote/ faktatext

- seterra

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Ge
Sveriges geografi

Sveriges natur- och kulturlandskap

E
C
A
Fjäll, skog och åker
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Eleven har grundläggande kunskaper kring begreppen och dess betydelse
Eleven har goda kunskaper kring begreppen och dess betydelse.
Eleven har mycket goda kunskaper kring begreppen och dess betydelse.
Eleven kan beskriva enkla samband mellan natur- och kulturlandskap och hur befolkningen är fördelad.
Eleven kan beskriva förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap och hur befolkningen är fördelad.
Eleven kan beskriva komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap och hur befolkningen är fördelad.
Sveriges landskap
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges geografi
Eleven har goda kunskaper om Sveriges geografi
Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges geografi
Eleven kan med viss säkerhet beskriva lägen på Sveriges landskap
Eleven kan med relativt god säkerhet beskriva lägen på Sveriges landskap
Eleven kan med god säkerhet beskriva lägen på Sveriges landskap
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: