Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema teknik

Skapad 2018-03-04 16:30 i Hålta förskola Kungälv
Förskola
Mål LPFÖ-98 reviderad -16 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar

Innehåll

BAKGRUND Varför?

Barnen behöver få bekanta sig med lärplattan för andra saker än spel.

MÅL

Avd Räven väljer att fokusera på Lärplattan

* Hur kan vi använda lärplattan med barnen som ett verktyg att dokumentera vår verksamhet.

* Hur kan vi använda lärplattan i förskolan för att stimulera lärandet.

METOD

Hur förbereder, inspirerar och utmanar vi barnen? Vi frågar barnen hur man kan använda en lärplatta och ta reda på kunskap tex om djur vi hittar i naturen. Vi låter barnen fotografera och fundera kring hur de vill använda sina fotografier osv.
Hur och när gör vi detta?I våra grupper, men även ute och i skogen.
Vilka ska vara med? Alla fast på olika nivåer.
Ansvarsfördelning för personalen? Vi fortsätter med våra åldersindelade grupper.
Hur och när får barnen inflytande i temat? Genom att vi frågar dem om hur vi ska använda lärplattan och vad de vill göra och undersöka med den.
Hur motverkar vi traditionella könsmönster genom temat? 

DOKUMENTATION

Hur dokumenterar vi? Vi dokumenterar på Unikum med bilder och text.
Vad dokumenterar vi? Lärandet på förskolan.

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

När ska vi utvärdera och hur? Kontinuerligt.
Vi reflekterar över processer som varit och tar reda på hur vi går vidare

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: