Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klimatsmart mat. Hem- och konsumentkunskap åk 8

Skapad 2018-03-04 16:45 i Djurgårdsskolan Kristinehamn
En planering som handlar om mat, miljö och hälsa.
Grundskola 8 Hem- och konsumentkunskap
Vi svenskar äter och dricker cirka 800 kg mat och dryck per person och år. Bryr du dig om vad du äter? Har du koll på hur dina köpta varor har producerats? Vad innehåller de egentligen? Vad är ekologisk mat? Att äta klimatsmart handlar om att ha koll på hur maten påverkar miljön och klimatet.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet för elev- motiv

Du ska få utveckla dina kunskaper om mat och måltider.
Du ska få träna din kreativitet och initiativförmåga vid matlagning och skapande av måltider.
Du ska få lära dig att skapa egna recept.
Du ska få kunskap om hur dina val kan påverka miljön, hälsan och ekonomin.
Du ska få lära dig att resonera med bredd, alltså använda dig av flera olika delaspekter.
Du ska få kunskaper i vad som menas med ekologisk mat.

Förmågor som arbetsområdet övar

   • Planera och tillaga mat och måltider som är bra för miljön, hälsan och ekonomin
   • Värdera val och handlingar utifrån perspektivet hållbar utveckling
   • Hantera redskap och metoder i köket

 

Mål

Du ska kunna planera och tillaga recept som du själv skapat och som är bra för miljön, hälsan och ekonomin.

Du ska kunna använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och bra sätt.

Du ska kunna resonera kring de val och handlingar du gör utifrån perspektiven, hälsa, ekonomi och miljö.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att:

 • planera en egen soppa som du ska tillaga
 • hantera olika livsmedel
 • använda olika redskap och metoder
 • se en film om mat
 • resonera kring hur mat påverkar klimatet och hälsan
 • ta reda på hur olika livsmedel påverkar miljön, hälsan och ekonomin
 • få undervisning i hur livsmedel transporteras och produceras
 • utvärdera dina val och handlingar, både muntligt och skriftligt
 • delta i diskussioner om miljö och hälsa.

Bedömning

 

 

Vad ska bedömas?

Detta kommer att bedömas:

 • din förmåga att planera och tillaga måltider
 • din förmåga att resonera kring konsekvenser av olika val
 • din förmåga att utvärdera din egen arbetsprocess
 • din förmåga att förstå sambandet mellan mat  - hälsa och miljö
 • din förmåga att ta hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö
 • din förmåga att hantera redskap och metoder i samband med matlagning och bakning
 • din förmåga att vara med i diskussioner och föra dem framåt

 

Hur ska det bedömas?

Bedömningen sker fortlöpande av undervisande lärare med utgångspunkt i ditt deltagande i det praktiska arbetet, samt utifrån ditt resonemang kring miljö, hälsa och ekonomi..

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.
  Hkk  7-9
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  7-9
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  7-9

Matriser

Hkk
Hem och konsumentkunskap

E
C
A
Förmåga att:
planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
 • Hkk
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
Förmåga att:
planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
 • Hkk
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Förmåga att:
hantera och lösa praktiska situationer i hemmet,
 • Hkk
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Förmåga att:
värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
 • Hkk
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring kon-sekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: