Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Från frö till frö"

Skapad 2018-03-04 17:12 i Flygelskolan Lunds för- och grundskolor
Växternas livscykel
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Hur blir ett frö ett frö? Det ska vi lära oss mera om i detta tema.

Innehåll

Vad ska jag arbeta med?

 • Var finns frön?
 • Hur ser frön ut?
 • Vad finns innuti frön?
 • Hur sår man frön?
 • Varför måste man gallra?
 • Hur snabbt växer en planta?
 • Hur ser blad och knoppar ut?
 • Vilka är blommans delar?
 • Hur ser bin ut?
 • Vad gör bin i blommor?
 • Vad ska vi skörda?
 • Växternas livscykel
 • Fotosyntesen
 • Fakta om Carl von Linné, blommor och bin.

Hur ska jag arbeta?

Du kommer att undersöka frön, så, sköta om plantor och till sist skörda nya frön.

Du kommer att få arbeta på egen hand och samarbeta  med dina klasskamrater. Under temats gång kommer du att få visa och berätta vad du lärt dig.

I temat får du träna på att arbeta på ett vetenskapligt sätt.
Det innebär att ;

 • ställla enkla hypoteser (förutsägelser/gissningar)
 • utföra enkla naturvetenskapliga observationer och undersökningar
 • (enskilt och i grupp)
 • träna på att söka faktainformation t ex genom att tillsammans med vuxen läsa faktatexter och se på faktafilmer
 • dra slutsatser och se samband
 • dokumentera ditt arbete i ord och bild

Vad ska jag kunna?

 • känna till hur man arbetar på ett naturvetenskapligt sätt ( dvs ställa hypotes, göra undersökningar/observationer, dra slutsatser/se samband och dokumentera arbetet)
 • hur ett frö ser ut och utvecklas
 • hur man sår, sköter om och skördar en planta
 • namnen på blommans delar
 • Veta vad pollinering är
 • känna till och ge exempel på en växts livscykel från frö till frö
 • känna till några fakta om bin och deras betydelse i växtriket

Detta visar jag genom att:


- lyssna och delta aktivt i arbetet under temalektionerna
- dokumentera i min temamapp under temats gång
- visa vad jag lärt mig genom att rita en bild över växtens livscykel
.- förklara viktiga begrepp som hör till växtens livscykel.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
"Från frö till frö"

Från Frö till frö

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Arbeta på ett naturvetenskapligt sätt.
Jag tränar vidare på att prova att arbeta på ett naturvetenskapligt sätt dvs ställa enkla hypoteser, göra undersökningar, dra slutsatser/se samband och dokumentera mitt arbete.
Jag kan,med stöd av mina lärare, arbeta på ett naturvetenskapligt sätt dvs ställa enkla hypoteser, göra undersökningar, dra slutsatser/se samband och dokumentera mitt arbete.
Jag kan arbeta på ett naturvetenskapligt sätt dvs ställa enkla hypoteser, göra undersökningar, dra slutsatser/se samband och dokumentera mitt arbete.
Hur ett frö ser ut och utvecklas.
Jag tränar vidare på hur ett frö ser ut och utvecklas.
Jag kan, med stöd av mina lärare, hur ett frö ser ut och utvecklas.
Jag kan hur ett frö ser ut och utvecklas.
Hur man sår, sköter om och skördar en planta.
Jag tränar vidare på hur man sår, sköter om och skördar en planta.
Jag kan, med stöd av mina lärare, hur man sår, sköter om och skördar en planta.
Jag kan och vet hur man sår, sköter om och skördar en planta.
Namnen på blommans delar.
Jag tränar vidare på namnen på blommans delar.
Jag kan, med stöd av mina lärare, namnen på blommans delar.
Jag kan namnen på blommans delar.
Ge exempel på en växts livscykel.
Jag tränar vidare på hur en växts livscykel kan se ut från frö till frö.
Jag kan, med stöd av mina lärare, ge exempel på hur en växts livscykel kan se ut från frö till frö.
Jag kan ge exempel på hur en växts livscykel kan se ut från frö till frö.
Känna till några fakta om bin och deras betydelse i växtriket.
Jag tränar vidare på fakta om bin och deras betydelse i växtriket.
Jag kan, med stöd av mina lärare, några fakta om bin och deras betydelse i växtriket
Jag kan några fakta om bin och deras betydelse i växtriket.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: