👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 4

Skapad 2018-03-04 18:13 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola 4 – 6 Teknik
Teknik kan beskrivas som något som människan utvecklat för att förbättra något. Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.

Innehåll

Tekniska lösningar - Hur olika vanliga föremål fungerar mekaniskt.

Konstruktioner - Hållfasthet och olika materials egenskaper och användning i olika byggnader.

Vardagsteknik - Vanliga system i hemmet och samhället ex. vatten- och avloppssystem och återvinningssystem.

Dokumentation - Skisser, symboler och mått samt fysiska modeller.

Ord och begrepp inom tekniken

 

Det här ska du som elev lära dig

När vi är färdiga med arbetsområdet ska du kunna:

- berätta om vad teknik är och varför vi har teknik.

- ge exempel på ett tekniskt system.

- beskriva och förklara de sex enkla mekanismerna; kilen, lutande planet, hävstången, hjulet, skruven och blocket.

- ge exempel på några vanliga material och dess egenskaper.

- genomföra enkla konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila konstruktioner.

- kunna dokumentera ditt teknikarbete.

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att ha genomgångar, kolla på filmer, läsa texter, diskutera, arbeta i grupp, bygga torn och dokumentera arbetet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6